23/08/2017 16:24 GMT+7 Email Print Like 0

APEC 2017: Thuận lợi hóa thương mại và thúc đẩy nền kinh tế số

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ngày 23/8, cuộc họp chính thức lần thứ hai của Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (APEC/SCSC2) đã diễn ra với sự tham gia của gần 100 đại biểu quốc tế đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch của cuộc họp.

Cuộc họp lần này tập trung rà soát các công việc, kết quả đã đạt được trong năm 2017 theo chương trình làm việc đã được Ủy ban Thương mại và Đầu tư (APEC/CTI) thông qua; bàn thảo các biện pháp, định hướng đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại trong khu vực APEC; chia sẻ thông tin về hoạt động áp dụng tiêu chuẩn, chứng nhận, đổi mới công nghệ, giáo dục tiêu chuẩn trong trường học.

Các đại biểu cũng tập trung bàn thảo các biện pháp, định hướng nhằm thúc đẩy nền kinh tế số trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; vấn đề phát triển bền vững đô thị thông minh, sản xuất thông minh, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại cuộc họp, Đoàn Việt Nam đã báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến về chia sẻ kinh nghiệm tiêu chuẩn hóa về phát triển đô thị thông minh; tiếp tục đưa ra sáng kiến mới về thúc đẩy sản xuất thông minh trong khu vực APEC.

Việt Nam tập trung vào mục tiêu thúc đẩy chương trình hành động tập thể APEC, tăng cường phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia, sản xuất thông minh, thúc đẩy thực hành tốt về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong khu vực APEC, hướng tới chủ đề ưu tiên của năm APEC 2017 là phát triển nền kinh tế số, cũng như Mục tiêu Borgo và Tuyên bố chung Lima của APEC về thúc đẩy thương mại và đầu tư./.
 
Nguồn: vietnam+
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA