19/08/2021 05:46 GMT+7 print

ເຈົ້າແຫ້ມ ອາຫານທະເລ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເຂົ້າແຫ້ມ ເກືອບທຸກຄົນ ຕ່າງກໍຄິດເຖິງເຂົ້າແຫ້ມ ຂອງ ແຂວງ ນິງບິ່ງ, ແຕ່ເມື່ອໄປຍັງ ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ນັກຊິມ ກໍຈະມີໂອກາດຮູ້ຈັກເຖິງ ເຂົ້າແຫ້ມອາຫານທະເລ. ແນວຄວາມ ຄິດເຮັດລາຍການອາຫານ ເຂົ້າແຫ້ມ ອາຫານທະເລ ໄດ້ມາຈາກ ເຂົ້າແຫ້ມ ນິງບິ່ງ, ແຕ່ວິທີການ ຮັບປະທານ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ເຂົ້າແຫ້ມອາຫານທະເລ ຫາຍຟ່ອງ ມີລັກສະນະສະເພາະ ຂອງ ມັນເອງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ທ່ານ ກິນແລ້ວ ຢາກກິນອີກ.

 
ເຂົ້າແຫ້ມອາຫານທະເລແມ່ນລາຍການອາຫານພິເສດ ຂອງ ຫາຍຟ່ອງ.

ການປຸງແຕ່ງເຂົ້າແຫ້ມ ແມ່ນສິລະປະ. ຫຼັງຈາກເຂົ້າສຸກແລ້ວ, ຜູ້ ປຸງແຕ່ງຈະເອົາເຂົ້າທີ່ຕິດຢູ່ກົ້ນໝໍ້ ປະໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວຈືນ ຈົນເປັນ ສີເຫຼືອງ. ວິທີການຈືນ ຕ້ອງຊໍານານ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າແຫ້ມ ມີສີເຫຼືອງ ອ່ອນ, ສະໝີກັນ, ກອບ ແຕ່ຍັງໜຽວ. ຫຼັງຈາກຈືນ ກໍຈະຕັດເຂົ້າ ແຫ້ມເປັນປ່ຽງໆ ພໍດີ ແລ້ວວາງໃສ່ຈານ, ຈາກນັ້ນ ຈະແມ່ນຂັ້ນ ຕອນ ການປຸງແຕ່ງ ອາຫານທະເລ.

ອາຫານທະເລ ຢູ່ທີ່ນີ້ ປະກອບດ້ວຍ: ກຸ້ງ, ປາມຶກ, ປູທະເລ, ຫອຍງວງຊ້າງ... ທີ່ຍັງສົດ. ທັງໝົດໄດ້ຜ່ານການ ປຸງແຕ່ງ ຂັ້ນຕົ້ນ ແລ້ວນຳໄປຂົ້ວໃຫ້ສຸກ. ການປຸງແຕ່ງນໍ້າຊ໋ອດ ອາຫານທະເລ ຈະ ຕ້ອງພິຖີພິຖັນທີ່ສຸດ. ເວລາຂົ້ວເຄື່ອງທະເລ ຕ້ອງຕື່ມໝາກເລ່ັນ ແລະ ນໍ້າປາ. ຄວາມຫວານນົວ ຂອງ ບັນດາປະເພດອາຫານ ທະ ເລ ເມື່ອປະສົມກັບນໍ້າປາ ຈະສ້າງລົດຊາດນໍ້າຊ໋ອດທີ່ດີເລີດ. ເຂົ້າແຫ້ມຮ້ອນໆ ໂຮຍໜ້າດ້ວຍເຄື່ອງທະເລ ແລ້ວໂຮຍ ນໍ້າຊ໋ອດ ກໍ່ສາມາດຮັບປະທານໄດ້ແລ້ວ.

 
ທີ່ຢູ່ຮ້ານອາຫານ:
ຮ້ານອາຫານ ງອນ (ແຊບ): ເຮືອນເລກທີ 18 ຖະໜົນ ຟານໂບ້ຍ ເຈົາ, ບ້ານ ເກືອນາມ, ເມືອງ ຮວ່ານກ໋ຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ

ບົດ: ບິກເວິນ - ພາບ: ແທງຢາງ, VNP - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ