21/02/2021 00:13 GMT+7 print

ອາເມລິກາ ບໍ່ຈັດວາງພາສີຕ້ານການຂາຍບຸບລາຄາສຳລັບຜະລິດຕະພັນກຸ້ງສົ່ງອອກຂອງບໍລິສັດ ມິນຝູ ແມ່ນການຕັດສິນທີ່ພາວະວິໄສ ແລະ ຍຸຕິທຳ

      ອາເມລິກາ ຫາກໍອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍ່ຈັດວາງພາສີຕ້ານການຂາຍບຸບລາຄາສຳລັບຜະລິດຕະພັນກຸ້ງສົ່ງອອກຂອງບໍລິສັດສິນໃນນ້ຳ ມິນຝູ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນການຕັດສິນທີ່ມີລັກສະນະພາວະວິໄສ ແລະ ຍຸຕິທຳ.
ລະບົບປຸງແຕ່ງກຸ້ງ ຂອງ ບໍລິສັດ ມິນຝູ (ພາບ: TTXVN)
      ວັນທີ 11 ກຸມພາ ປີ 2021, ອົງການພາສີ ແລະ ຊາຍແດນ ອາເມລິກາ (CBP) ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບເລື່ອງບໍ່ມີຫຼັກຖານເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍລິສັດສິນໃນນ້ຳ ມິນຝູ ຫຼີກລ້ຽງພັນທະເສຍພາສີຕ້ານການຂາຍບຸບລາຄາ ເຊິ່ງ ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດວາງ ສຳລັບກຸ້ງຂອງ ອິນເດຍ. ອົງການພາສີ ແລະ ຊາຍແດນ ອາເມລິກາ ຈະພິຈາລະນາ, ດັດປັບມາດຕະການທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ ປີ 2020 ເພື່ອບໍ່ຈັດວາງພາສີຕ້ານການຂາຍບຸບລາຄາສຳລັບຜະລິດຕະພັນກຸ້ງສົ່ງອອກຂອງບໍລິສັດ ມິນຝູ.
        ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຖືວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແກ້ງແຍ້ງທີ່ປອດໃສລະຫວ່າງບັນດາບໍລິສັດຜະລິດກຸ້ງ ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດສົ່ງອອກຂອງຕ່າງປະເທດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນກັບບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ອາເມລິກາ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງປູກລ້ຽງ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກກຸ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)