16/01/2021 11:23 GMT+7 print

ຫວຽດນາມແມ່ນໃຈກາງຂອງລະບົບສະໜອງຢູ່ອາຊີ

ເງິນເດືອນທີ່ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຫວຽດນາມ ຈະບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວທີ່ສາມາດກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍເຖິງການແກ່ງແຍ້ວຂອງຫວຽດນາມ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວຂຶ້ນ ສືບຕໍ່ແມ່ນປັດໃຈຂອງບັນດາລະບົບສະໜອງທີ່ພວມມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ຜະລິດແກ່ງແຍ້ງທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີ - ປາຊີຟິກ. ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງພາກສ່ວນໄຈ້ແຍກຂໍ້ມູນ EIU (Economist Intelligence Unit) ໃນບົດລາຍງານຕີລາຄາກ່ຽວກັບຫວຽດນາມ ເຊິ່ງປະກາດໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ.

        ໃນບົດລາຍງານດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວຂຶ້ນ”: ບົດບາດຂອງຫວຽດນາມ ໃນບັນດາລະບົບສະໜອງທີ່ພວມມີການປ່ຽນແປງຢູ່ອາຊີ”, EIU ໄດ້ສະໜອງການຕີລາຄາລະອຽດກ່ຽວກັບບັນດາຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນໃນນະສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຫວຽດນາມ.

        ໃນຂົງເຂດອອກແຮງງານ, EIU ຖືວ່າ, ເງິນເດືອນທີ່ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຫວຽດນາມ ຈະບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວທີ່ສາມາດກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍເຖິງການແກ່ງແຍ້ວຂອງຫວຽດນາມ,  ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຕ້ອງບຳລຸງສ້າງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີສີມືແຮງງານ. ໃນຂົງເຂດການລົງທຶນ, ບັນດານັກຜະລິດເຕັກໂນໂລຊີສູງຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນຫຼາຍປີຈະມາເຖິງ. ນອກນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາການຄ້າຫຼາຍສະບັບ ແລະ ຮັກສາການພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຄ້າເປັນຢ່າງດີ, ອັນໄດ້ຊ່ວຍການຫຼຸດລາຍຈ່າຍໃນການແລກປ່ຽນການຄ້າຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)