07/07/2020 11:14 GMT+7 print

ສົນທິສັນຍາເລກທີ 98 ນໍາມາເຊິ່ງສະພາບແວດລ້ອມເຮັດວຽກອັນເປັນປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ແຮງງານຢູ່ ຫວຽດນາມ

      ສົນທິສັນຍາເລກທີ 98 ແມ່ນໜຶ່ງໃນສົນທິສັນຍາຫຼັກແຫຼ່ງ 8 ສະບັບຂອງ ອົງການ ILO ໃນຂອບເຂດຖະແຫຼງການປີ 1998 ກ່ຽວກັບບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານໃນການອອກແຮງງານ.

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາປະກາດການເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ ເລກທີ 98 (ພາບ: qdnd.vn)
      ກອງປະຊຸມສໍາມະນາປະກາດການເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ ເລກທີ 98 ຂອງ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາເລກທີ 98 ຂອງ ILO ໂດຍກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍໃນວັນທີ 06 ກໍລະກົດ. 
        ສົນທິສັນຍາເລກທີ 98 ຂອງ ILO ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ບັນດາຫຼັກການຂອງສິດຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຈລະຈາລວມໝູ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາສາກົນ 25 ສະບັບ, ໃນນັ້ນ ມີ 7 ໃນຈໍານວນສົນທິສັນຍາພື້ນຖານ 8 ສະບັບກ່ຽວກັບບັນດາຫຼັກການ ແລະ ສິດພື້ນຖານໃນການອອກແຮງງານຂອງອົງການ ILO. ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທີ 167 ຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາເລກທີ 98 ແລະ ພວມຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາທີ 8 ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ.
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)