15/10/2019 10:00 GMT+7 print

ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກສິນໃນນໍ້າ 3 ປະເພດ ໄປຍັງຕະຫຼາດ ຈີນ

          ບັນດາຜະລິດຕະພັນນັ້ນລວມມີ: ຫອຍລາຍ, ຫອຍກາບກີ້, ຫອຍລາຍໃຫຍ່. ຜ່ານນັ້ນ ກໍຍົກຈໍານວນສິນຄ້າສິນໃນນໍ້າຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດຈີີນ ຂຶ້ນເປັນ 48 ປະເພດ.

ວົງເງິນສົ່ງອອກສິນໃນນໍ້າຂອງຫວຽດນາມ ໄປຍັງຕະຫຼາດຈີນ ກວມເອົາ 3,2% ປະລິມານສິນຄ້າສິນໃນນໍ້າຂອງຫວຽດນາມ
ທີ່ສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ (ພາບປະກອບ)
      ຕາມກົມການຕະຫຼາດ ອາຊີ - ອະຟະລິກາ ສັງກັດກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລ້ວ, ກົມໃຫຍ່ພາສີ ຈີນ ຫາກໍອອກໜັງສືທາງລັດຖະການວ່າດ້ວຍເລື່ອງຕົກລົງເພິ່ມເຕີມສິນໃນນໍ້າ 3 ປະເພດ ຂອງຫວຽດນາມ ເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ສິນຄ້າສິນໃນນໍ້າສົ່ງອອກຂອງປະເທດນີ້.
        ບັນດາຜະລິດຕະພັນນັ້ນລວມມີ: ຫອຍລາຍ, ຫອຍກາບກີ້, ຫອຍລາຍໃຫຍ່. ຜ່ານນັ້ນ ກໍຍົກຈໍານວນສິນຄ້າສິນໃນນໍ້າຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດຈີີນ ຂຶ້ນເປັນ 48 ປະເພດ.
        ວົງເງິນສົ່ງອອກສິນໃນນໍ້າຂອງຫວຽດນາມ ໄປຍັງຕະຫຼາດຈີນ ກວມເອົາ 3,2% ປະລິມານສິນຄ້າສິນໃນນໍ້າຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ.
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)