03/05/2019 10:36 GMT+7 print

ວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ

      ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2019, ວົງເງິນສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ, ສະເພາະແຕ່ ເດືອນ ມັງກອນ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 5,150 ຕື້ USD

ພາບປະກອບ (TTXVN)
      ຕາມສະຖິຕິຂອງຫ້ອງການການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 120 ເທື່ອ, ຈາກລະດັບ450 ລ້ານUSD  ໃນປີ 1994 ຂຶ້ນເຖິງ 60 ຕື້ USD  ໃນປີ 2018.
            ຕາມການໄຈ້ແຍກຂອງ VCCI, ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2019, ວົງເງິນສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ, ສະເພາະແຕ່ ເດືອນ ມັງກອນ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 5,150 ຕື້ USD. ດ້ວຍຕົວເລກດັ່ງກ່າວ, ລະດັບການເຕີບໂຕໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອາເມລິກາ ແມ່ນສູງທົບ 4,7 ເທື່ອເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບ ສະເລ່ຍຂອງຕະຫຼາດຕ່າງໆທັງໝົດ.
            ຕາງໜ້າສະຫະສະມາຄົມການຄ້າ ອາເມລິກາ ຢູ່ ຫວຽດນາມ (Amcham) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການຄ້າໃໝ່ຂອງ ອາເມລິກາ ຈະມີຜົນສະທ້ອນຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ການສົ່ງອອກສິນຄ້າຫຼາຍປະເພດທີ່ເປັນປາຍແຫຼມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃໝ່. ເພື່ອໃຫ້ການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງຫວຽດນາມ ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຄວນຮ່ວມມືກັບບັນດາບໍລິສັດການບໍລິການ, ຄູ່ຮ່ວມມືຂອງອາເມລິກາ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອກຳໄດ້ບັນດາຂໍ້ກຳນົດ, ກົດໝາຍເຊິ່ງຝ່າຍ ອາເມລິກາ ວາງອອກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສິນຄ້າຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງຮັບປະກັນການກຳນົດຄວາມປອດໄພສຸຂະອະນາໄມຂອງອາຫານຂອງປະເທດນີ້
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)