19/09/2018 09:22 GMT+7 print

ແຮງງານຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດໃນການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0

      ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ ຄັ້ງທີ 4 ແມ່ນຕິດພັນກັບບັນດາບຸກທະລຸກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ, ອິນເຕີແນັດ, ດີຈີຕອນໄດ້ ແລະ ພວມພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນທົ່ວໂລກ. 
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດຖືວ່າ: ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຈະປ່ຽນແປງວິທີເຮັດວຽກ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະການຜະລິດຂອງພວກເຮົາ ພິເສດໃນຂົງເຂດແຮງງານ.  ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນປະເທດນອນໃນລະດັບຜົນສະທ້ອນຂອງມັນ, ເປັນຕົ້ນເມື່ອກຳລັງແຮງງານຍັງອຸດົມສົມບູນ ແຕ່ຂາດກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະ. ປອ ຫງວຽນເລມີງ, ອະດີດຮອງຫົວຫນ້າຄະນະໂຄງການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທຳ, ສັງກັດກະຊວງແຮງງານທະຫານ ເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຖືວ່າ: ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0 ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຕະຫລາດແຮງງານອຸດົມສົມບູນ ແຕ່ຄົນງານຢາກຍາດແຍ່ງໄດ້ກາລະໂອກາດນີ້ຕ້ອງຮ່ຳຮຽນ, ຍົກສູງສີມືແຮງງານ.
        “ເບິ່ງລວມແລ້ວ ກຸ່ມ ອາຊຽນ ໃນນັ້ນ ມີຫວຽດນາມ ຈຳນວນແຮງງານຫນຸ່ມກວມເອົາສ່ວນຫລາຍ, ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເຮັດວຽກຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ ແຕ່ຕະຫລາດແຮງງານມີຄວາມແກ້ງແຍ້ງຢ່າງແຮງ. ເພື່ອແກ້ງແຍ້ງໄດ້ ເພື່ອນຫນຸ່ມຕ້ອງມີຄວາມຮູ້, ມີສີມືແຮງງານ
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)