24/10/2017 09:22 GMT+7 print

ກວດພິທີເລີ່ມເຄື່ອນທັບ ແລະ ເຝິກຊ້ອມວິທີການປົກປ້ອງສັບປະດາສຸດຍອດ APEC

      ໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່າໜັງ, ອະນຸກຳມະການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ APEC ແຫ່ງຊາດ ສົມທົບກັນອົງການກ່ຽວຂ້ອງນະຄອນ ດ່າໜັງ ຈັດຕັ້ງການກວດພິທີເລີ່ມເຄື່ອນທັບ ແລະ ເຝິກຊ້ອມວິທີການປົກປ້ອງສັບປະດາສຸດຍອດ APEC 2017.

 ເດີນຂະບວນພາຫະນະອຸປະກອນ
      ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກຊ້ອມມີພະນັກງານ, ນັກຮົບນັບພັນຄົນ ພ້ອມທັງລະບົບພາຫະນະອຸປະກອນ, ຍຸດທະພັນທັນສະໃໝທີ່ຂຶ້ນກັບບັນດາກົມກອງສັງກັດກະຊວງຕຳຫຼວດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. ການເຝິກຊ້ອມລວມມີ 2 ພາກ: ພາກທີ 1 ແມ່ນເດີນຂະບວນພາຫະນະອຸປະກອນ, ເຊີດຊູກຳລັງຂອງບັນດາກົມກອງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປົກປ້ອງສັບປະດາສຸດຍອດ APEC; ພາກທີ 2 ແມ່ນແກ້ໄຂສະຖານະການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ, ກູ້ເອົາຕົວປະກັນຢູ່ເຮືອນຫຼາຍຊັ້ນ ແລະ ບົນໜ້ານ້ຳ. ຜ່ານການກວດຂະໜາດໃຫຍ່, ຄະນະຈັດຕັ້ງລາຍການເຝິກຊ້ອມໄດ້ປະຊຸມເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນໃຫ້ການເຝິກຊ້ອມຢ່າງເປັນທາງການທີ່ດຳເນີນ ໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ.

ແກ້ໄຂສະຖານະການຕ້ານກໍ່ການຮ້າຍ, ກູ້ເອົາຕົວປະກັນບົນໜ້ານ້ຳ
      ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ, ຮອບຊິງຊະນະເລີດການເສັງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ ດ່າໜັງ ກັບ APEC 2017 ໂດຍໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ດ່າໜັງ ຈັດຕັ້ງ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ. ຜົນມີຢູ່ວ່າ, ບັນດານັກສຶກສາມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ ໄດ້ຮັບລາງວັນທີໜຶ່ງ, ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດໄດ້ຮັບລາງວັນທີ ສອງ, ສ່ວນມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ພະແນກການຢາມະຫາວິທະຍາ ດ່າໜັງ ໄດ້ຮັບລາງວັນທີສາມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)