24/12/2014 09:55 GMT+7 Email Print Like 0

La Habana-ແດນສະຫວັນຂອງລົດໂອໂຕເກົ່າ

ກ່ອນທີ່ມາ La Habana, ນະຄອນຫຼວງຂອງ ກູບາ, ຂ້ອຍໄດ້ຍິນ ບາງຄົນເວົ້າວ່າ La Habana ມີລົດໂອໂຕເກົ່າຫຼາຍຄັນ. ກໍ່ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ ຖາມໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຄິດວ່າ ອາດຈະແມ່ນລົດເກົ່າເຂົາເຈົ້າ ປະຖິ້ມ ຢູ່ເດີ່ນຈອດລົດ ຫຼື ຢູ່ແຄມທາງເທົ່ານັ້ນ.

 

ເມື່ອຫາກໍ່ມາຮອດ La Habana, ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນກັບຕາ ລົດໂອໂຕ ເກົ່າຫຼາຍຄັນພວມແລ່ນຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ເປັນລົດເກົ່າແທ້ໆ. ລົດເກົ່າຢູ່ທີ່ນີ້ ມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ໄດ້ນຳ ເຂົ້າມາຈາກບັນດາປະເທດທາງຕາເວັນຕົກ ແລະ ໄດ້ຜະລິດແຕ່ຊຸມປິ 30-40-50 ຂອງສະຕະວັດກ່ອນ. 


 
ໜ້ານິຍົມຊົມຍ້ອງຊ່າງແປງລົດ ໂອໂຕ ຢູ່ La Habana, ລົດ ໂອໂຕ ເກົ່າຫຼາຍຄັນເບິ່ງຄືເປັນຂີ້ເຫຼັກ ແຕ່ຫຼັງ ຈາກຕິດຈັກ ຈະແລ່ນຄືມ້າ. ພິເສດແມ່ນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໂກບລົດຍັງຮັກສາແບບເໝືອນເດີມ, ແຕ່ຊື່ ແລະ ອາຍຸແທ້ໆ ຂອງມັນ ຊຶ່ງເຈົ້າຂອງລົດຫຼາຍຄົນກໍ່ບໍ່ຮູ້. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສົ່ງອອກລົດໂອໂຕເກົ່າ, ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການ ອະທິບາຍຄືແນວນັ້ນ ແລະ ອາດຈະຍ້ອນແມ່ນແນວນັ້ນ La Habana ຈຶ່ງແມ່ນແດນສະຫວັນ ຂອງລົດໂອໂຕເກົ່າ.
ໂດຍ: ຫງວຽນຖັ໋ງ/VNP
ບັນດາບົດທີ່ຖືກນຳສະເໜີ