03/12/2014 16:03 GMT+7 Email Print Like 0

Hanoikids - ນັກການທູດຜູ້ໜຸ່ມແໜ້ນຂອງນະຄອນຫຼວງ

ໂດຍໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມ ແມ່ນ “ນັກການທູດຜູ້ໜຸ່ມແໜ້ນ ຂອງ ນະຄອນຫຼວງ”, Hanoikids ແມ່ນສະໂມສອນ ຂອງຜູ້ອາສາສະໝັກ ໃຫ້ ການແນະນຳ ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຫຼາຍ ຈາກແຂກຄົນ ຊາວຕ່າງປະເທດເມ່ືອມາຢ້ຽມຊົມຮ່າໂນ້ຍ.
Hanoikids ໄດ້ຮັບການກ່ໍຕັ້ງເມື່ອປີ 2006 ດ້ວຍຈຸດໝາຍ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ເພື່ອເຝິກ ພາ ສາອັງກິດ ຂອງນັກສຶກສາກຸ່ມໜຶ່ງ ກຳລັງຮ່ຳຮຽນທີ່ຮ່າໂນ້ຍ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ວຽກງານຂອງສະມາຊິກໃນກຸ່ມແມ່ນແນະນຳ ໃຫ້ແກ່ແຂກຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍການ ແຈກໃບປິວ, ພາບໂຄສະນາ ຢູ່ບັນດາໂຮງແຮມ, ສະໜາມ ບິນ ແຕ່ບ່ໍຮຽກຄ່າຕອບແທນ.

ນາງ ຫງວຽນທິເລ້ກວຽນ, ປະທານສະໂມສອນ Hanoikids ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກ ມັກພົບກັບ ອຸປະສັກ ດ້ານຄວາມຮູ້ ກ່ໍຄືທັກສະໃນການສື່ສານອັນໄດ້ພາ ໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນ ມີຄວາມພະວົງສົງໄສ ຕ່ໍຄວາມ ສາ ມາດຂອງສະໂມສອນ ເມື່ອເປັນຜູ້ນຳທ່ຽວ. ແຕ່ຫຼັງການນຳ ທ່ຽວຈັກສອງສາມຖ້ຽວ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຊື່ເອີ້ນ Hanoikids ໄດ້ແຜ່ລາມ ອອກໄປຢ່າງໄວວາ ຜ່ານໜ້າແວບ ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ແວບສັງຄົມຕ່າງໆ ຂອງເຄືອຄ່າຍອິນເຕີເນັດ.

ຈາກບ່ອນມີ ສະມາຊິກ ພຽງແຕ່ 20 ຄົນ, ພາຍຫຼັງ 8 ປີແຫ່ງ ການເຄື່ອນໄຫວ, Hanoikids ໄດ້ມີສະມາຊິກ ເກືອບ 400 ຄົນ, ທັງໝົດລ້ວນແລ້ວແຕ່ ແມ່ນນັກສຶກສາກຳລັງສຶກສາຮ່ຳ ຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ. ສຳລັບສະມາຊິກຄົນໃໝ່, ເມື່ອຜ່ານການສອບເສັງ ທັງ 3 ຮອບ ເພື່ອໄດ້ຮັບບັນຈຸໃນສະ ໂມສອນ ຈະມີສະມາຊິກ ໃນຄະນະບຳລຸງສ້າງ ຂອງ ສະໂມສອນ ພາໄປເຖິງສະຖານທີ່ນຳທ່ຽວຄື : ສຸສານລຸງໂຮ່, ວັນມ໋ຽວ ກວກຕື້ຢ໋າມ, ຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ, ຄຸກຫວາລ່ໍ ເພື່ອແບ່ງ ປັນບົດຮຽນ. ພາຍຫຼັງ 2 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບການເຝິກແອບ, ຜູ້ເຝິກງານ ຈະຕ້ອງ ເຮັດບົດກວດກາ ເພື່ອໄດ້ຮັບການຕີລາຄາ. ຈາກນັ້ນ ຈະເລີ່ມ ພາແຂກໄປທ່ຽວ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄະນະບໍລິຫານ ຂອງ Hanoikids ຍັງຈັດຕັ້ງການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຍົກລະດັບທັກສະໃນການນຳທ່ຽວ ໃຫ້ສະມາຊິກເປັນປະຈຳ ເຊິ່ງນີ້ກ່ໍ ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນ ໃນສະໂມສອນ ມີຄວາມ ສະໜິດຕິດພັນກັນຂຶ້ນຕ່ືມ. 

ສະມາຊິກສອງຄົນຂອງ Hanoikids ສະເໜີກ່ຽວກັບຫໍພິ ພິດທະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ
ໃຫ້ນາງ Sarah Fitzgerald ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ນິວຊີແລນ.

ນາງ Sarah Fitzgerald ຮູ້ສຶກຈັບໃຈຫຼາຍ ເມື່ອໄດ້ພ້ອມ ກັບສະມາຊິກຂອງ Hanoikids ຄົ້ນພົບຮ່າໂນ້ຍ.

ຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງຕ່າງໆ, ຜູ້ນຳທ່ຽວຂອງ Hanoikids ຍາມໃດກ່ໍເອົາໃຈໃສ່
ຄັດເລືອກຂ້ໍມູນ ທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເປັນຫຼັກ ເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ.

ສະມາຊິກ ສອງຄົນຂອງ Hanoikids ສະເໜີ ກ່ຽວກັບນະ ຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍໃຫ້ແກ່ ນາງ Selly ແລະ Bryana ມາ ຈາກສິງກະໂປ.

ພ້ອມກັບພວກເພື່ອນ ມາຈາກ ສິງກະໂປ ນັ່ງກິນກາເຟໃນ ຮ້ານໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອຊອກຮູ້ຊີວິດ ຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ.  

ສະມາຊິກຂອງ Hanoikids ຍາມໃດກ່ໍພາໃຫ້ແຂກທ່ອງ ທ່ຽວ ຊາວຕ່າງປະເທດ ຮູ້ສຶກຊື່ນໃຈ ແລະ ໃກ້ຊິດ ສະໜິດສະໜົມ ເມື່ອມາຢ້ຽມຊົມຮ່າໂນ້ຍ.

Selly ແລະ Bryana ໄປຢ້ຽມຊົມໂບດໃຫຍ່ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໂດຍມີການພາທາງ ຂອງພວກເພື່ອນຢູ່ Hanoikids.

ການກອດເພື່ອອຳລາກັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມ ຮັກແພງ ແລະ ເພິ່ງພໍໃຈ ຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ
ຕ່ໍການ ຕ້ອນຮັບ ຢ່າງໃກ້ຊິດສະໜິດແໜ້ນ ແລະ ສຸດຈິດສຸດໃຈ ຂອງ ບັນດາ ສະມາຊິກ Hanoikids.
«
    
ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, Hanoikids ໄດ້ປະຕິບັດ ການນຳ ທ່ຽວ ທັງໝົດ 7.000 ຖ້ຽວ, ຊ່ວຍ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຄົ້ນພົບ ຮ່າໂນ້ຍ ຈຳນວນກວ່າ 1,5 ໝື່ນຄົນ. ຄິດ ສະເລ່ຍ, ແຕ່ລະເດືອນ Hanoikids ຮັບບໍລິການຖ້ຽວຕ່າງໆ ປະມານ 170 ເທື່ອ ດ້ວຍຈຳນວນແຂກ ປະມານ 400 ຄົນມາຈາກຫຼາຍ ປະເທດ ໃນໂລກ.
»
ດ້ວຍທິດນຳ “No tips, no charge” (ບ່ໍເອົາເງິນທິບ, ບ່ໍ ເກັບຄ່າ) ແລະ ຄຳຂວັນ “Be more than a tourist” (ສຳ ລັບພວກເຮົາ, ເຈົ້າບ່ໍແມ່ນເປັນພຽງ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຢ່າງດຽວ) ໜ້າແວບທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ດັງຄື tripadvisor.com ໄດ້ຄັດ ເລືອກ Hanoikids ແລະ ມອບໃບຢັ້ງຢືນຈັດອັນ ດັບໜຶ່ງໃນບັນຊີລາຍຊື່ “Things to do” (ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ), ເຊິ່ງສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ອົງການອາສາສະໝັກ ຂອງ ສະຫະ ປະຊາຊາດໄດ້ມອບລາງວັນ ແມ່ນ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນການຈັດຕັ້ງ ອາສາສະໝັກ10 ແຫ່ງທີ່ດີເດັ່ນຂອງຫວຽດນາມ

ໃນມື້ທ້າຍສຸດຂອງສັດປະດາ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ໄປຕາມ ສະມາຊິກ 2 ຄົນຂອງ Hanoikids ມາໂຮງແຮມ Art Boutique ຢູ່ເຮືອນ ເບີ 63 ຖະໜົນຮ່າງດ໋ຽວ ເພື່ອ ຕ້ອນຮັບ ແຂກ 2 ຄົນຫາກ່ໍສັ່ງຈອງ. ຫຼັງຈາກແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະຖານ ທີ່ໆ ຈະໄປ ທ່ຽວຊົມ, ສະມາຊິກ 2 ຄົນຂອງ Hanoikids ໄດ້ພາ Selly ແລະ Bryana ເຊິ່ງແມ່ນ ແຂກມາຈາກ ສິງກະໂປ ຍ່າງເລາະຊົມເບິ່ງໜອງເກືອມ, ໂບດໃຫຍ່ ແລະ ຮ້ານກາເຟ ຢ໊າງ. ຢູ່ແຕ່ລະຈຸດ, ແຂກໄດ້ຮັບ ການສະໜອງຂ້ໍມູນທີ່ກະທັດ ລັດ, ໂດດເດັ່ນ, ເປັນຈຸດພິເສດ, ສາມາດຈື່ຈຳໄດ້ງ່າຍ. ນອກນັ້ນ, ແຂກຍັງໄດ້ຮູ້ເຫັນ ກ່ຽວກັບຊີວິດວັດທະນະທຳ, ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າ ບ່ໍພຽງແຕ່ ໄປຢ້ຽມຊົມຊື່ໆ ຫາກ ຍັງເຂົ້າໃຈແລ້ວ ກໍຮູ້ສຶກຮັກມັກ ຮ່າໂນ້ຍ ຂຶ້ນຕື່ມ.

Selly ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: “ຂ້ອຍ ແລະ Bryana ຮູ້ຈັກ Hanoikids ໂດຍຜ່ານໜ້າແວບ tripadvisor.com. ຂ້ອຍບ່ໍທັນໄດ້ມາ ຫວຽດນາມ ຈັກເທື່ອ. ສະນັ້ນ ຮູ້ສຶກຈັບໃຈ ເປັນພິເສດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ຊອກຮ້ ູກ່ຽວກັບ ວັດທະນະທຳ, ຜູ້ຄົນ ຫວຽດນາມ ໂດຍຜ່ານສາຍຕາ ຂອງ ພວກເພື່ອນໜຸ່ມ. ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ສຸດຈິດສຸດໃຈ ຂອງພວກເພື່ອນ ຢູ່ Hanoikids ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍດີໃຈ ແລະ ຮັກແພງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍ”.

ບ່ໍພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມໝັ້ນໃຈ, ນິຍົມຊົມຊອບ ຈາກ ເພື່ອນມິດ ທີ່ເປັນໄວໜຸ່ມ ຊາວຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ, Hanoikids ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກສະຖານທູດ ປະເທດຕ່າງໆ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍຄື ສະຖານທູດ ອິນເດຍ, ອົສຕາລີ, ອາເມລິກາ… ແລະ ມີກຽດໄດ້ເປັນຜູ້ນຳທ່ຽວ ໃຫ້ແກ່ນາຍົກ ອົສຕາລີ Julia Gillard, ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການການຄ້າ ອາເມລິກາ Ron Kirk ເມື່ອພວກເພິ່ນ ມາຢ້ຽມຢາມຮ່າໂນ້ຍ.

ບັນດາສະມາຊິກລົງທະບຽນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການ ພົບປະ ແບ່ງປັນບົດຮຽນ ແລະ ຍົກສູງທັກສະໃນການ ນຳທ່ຽວຂອງ Hanoikids.

ບັດຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນສະມາຊິກໃໝ່ ຂອງ Hanoikids.

ສະມາຊິກທັງໝົດຂອງ Hanoikids ລ້ວນແລ້ວແມ່ນ ນັກສຶກສາກຳລັງສຶກສາ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຕ່າງໆ ຂອງຮ່າໂນ້ຍ.

ນາງ ຫງວຽນທິເລ້ກວຽນ ປະທານສະໂມສອນ Hanoikids ສະເໜີການເຄື່ອນໄຫວ
ພ້ອມກັບຂ້ໍມູນ ຈຳນວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບ Hanoikids ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃໝ່
ນອກຈາກການເຄື່ອນໄຫວເປັນຜູ້ນຳທ່ຽວ, Hanoikids ຍັງ ເຂົ້າຮ່ວມ ການສ້າງຟີມຮູບເງົາ ກ່ຽວກັບຄວາມສີວິໄລຂອງນະ ຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ. ໃນງານບຸນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ທັງລອງ-ຮ່າໂນ້ຍຄົບ ຮອບ 1000 ປີ, Hanoikids ໄດ້ປະຕິບັດລາຍການ “ພາບລະອຽດກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ”, “1000 ວິນາທີກ່ຽວກັບຮ່າໂນ້ຍ”.

ເຖິງວ່າເປັນສະມາຊິກຂອງ Hanoikids ບ່ໍທັນຮອດປີ, ແຕ່ ຫຼາຍຄົນ ໃນຈຳນວນເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ກາຍເປັນ ຜູ້ນຳທ່ຽວທີ່ສາ ມາດເວົ້າພາສາອັງກິດ ຢ່າງຫຼ່ຽນໄຫຼ, ເປັນຜູ້ຊຳນານງານ. ຍິ່ງ ໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນຕົວເຂົາເຈົ້າທຸກວັນນີ້ ຍາມໃດກ່ໍ ປ່ຽມລົ້ນໄປ ດ້ວຍ ຄວາມຮັກຫອມ ຮ່າໂນ້ຍ

ທ້າວຖ໋າຍແມ້ງເກື່ອງ, ຫົວໜ້າຝ່າຍສ່ືຂ່າວຂອງ Hanoikids ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ: “ຖ້າໃຜເປັນຜູ້ຕິດໃຈກັບ ຮ່າໂນ້ຍ ມາແລ້ວ ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມ Hanoikids ກ່ໍຈະຍິ່ງຜູກພັນກັບ ຮ່າໂນ້ຍ ຫຼາຍທົບເທົ່າ. ສ່ວນຜູ້ໃດຍັງເສີຍເມີຍນັ້ນ, ແນ່ນອນວ່າ ພາຍຫຼັງກ້າວເຂົ້າ Hanoikids ຈະຮູ້ສຶກເສຍດາຍວ່າ ຕົນເອງໄດ້ພາດໂອກາດໄປຫຼາຍແລ້ວ”.
                                                                                                                    ບົດ: ເງີນຮ່າ - ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ
ບັນດາບົດທີ່ຖືກນຳສະເໜີ