ບັນດາບົດທີ່ຖືກນຳສະເໜີ
ເຮັດ ດອກໄມ້ ຈາກ ກະປ໋ອງເບຍ

ເຮັດ ດອກໄມ້ ຈາກ ກະປ໋ອງເບຍ

03/12/2020 16:25 GMT+7

ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກສ້າງ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ທີ່ປົກປັກຮັກ ສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິເຫວ້ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ກະປ໋ອງເບຍ ທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ ກາຍເປັນ ພາບດອກໄມ້ ທີ່ມີຄວາມງາມ ບໍ່ຄືໃຜ.
ລາຍລະອຽດ...
ການຝຶກສະມາທິ ກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເຈິ່ນເຍິນຕົງ

ການຝຶກສະມາທິ ກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເຈິ່ນເຍິນຕົງ

26/07/2020 23:52 GMT+7

ການຝຶກສະມາທິ (ວິທີການປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງຄົນ ຫວຽດ) ໂດຍເຈົ້າຊີ ວິດ ເຈິ່ນເຍິນຕົງ (1258 -1308) ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ໂດຍຕັ້ງຊື່ວ່າ ສະມາທິ ຈຸກເລີມ ອຽນຕື. ນີ້ແມ່ນ ການຝຶກສະມາທິ ເຜີຍແຜ່ສານ ທີ່ວ່າ “ສາສະໜາ ຕິດພັນ ກັບ ຊີວິດ” ຊຶ່ງເປັນຈຸດພິເສດສະເພາະ ໃນວັດທະນະທຳ ຂອງ ຄົນ ຫວຽດ ດ້ວຍທິດສະດີ ມີລັກສະນະ ເປັນລະບົບ ແລະ ໄດ້ໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດຕົວຈິງ ເພື່ອ ເພີ່ມ ກຳລັງແຮງ, ປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ມີອາຍຸຍືນ. 
ລາຍລະອຽດ...
ມອບຜົມໃຫ້ ແຕ່ຄວາມຫວັງຍັງຢູ່

ມອບຜົມໃຫ້ ແຕ່ຄວາມຫວັງຍັງຢູ່

07/07/2020 08:48 GMT+7

ໂຄງການ “ມອບຜົມໃຫ້, ແຕ່ຄວາມຫວັງຍັງຢູ່” ເພື່ອໃຫ້ຄວາມ ງາມ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບທີ່ເປັນມະເຮັງ ເຕົ້ານົມ ໂດຍ ເຄືອຂ່າຍມະເຮັງເຕົ້ານົມ ຫວຽດນາມ (BCNV) ຈັດຂຶ້ນ ທີ່ນະ ຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສ້າງກຳລັງແຮງໃຫ້ຄົນເຈັບທຸກຄົນ ໃນການຕໍ່ ສູ້ກັບມະເຮັງ ເຕົ້ານົມ.
ລາຍລະອຽດ...
ບັນດາ ນັກຮົບ ງຽບໆ ຢູ່ທະເລ ກູ່ລາວຈ່າມ

ບັນດາ “ນັກຮົບ” ງຽບໆ ຢູ່ທະເລ ກູ່ລາວຈ່າມ

31/12/2019 16:51 GMT+7

ທີມລາດຕະເວນ ຄວບຄຸມທະເລ ກູ່ລາວຈ່າມ ປະກອບມີ 18 ຄົນ. ວຽກງານ ປະຈຳວັນ ຂອງ ເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນ ໃກ້ຊິດທ້ອງ ທະເລ, ລອຍລ່ອງເທິງ ກະແສຄື້ນນ້ຳທະເລ ແລະ ດຳນໍ້າ ຢູ່ ໃຕ້ທ້ອງທະເລ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ລະບົບນິເວດ ທະເລ ກູ່ລາວ ຈ່າມ, ເພື່ອສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມ ທ່ີເໝາະສົມ ສໍາລັບທ່ີຢູ່ອາໄສ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເພດສັດ ແລະ ພືດທະເລ. 
ລາຍລະອຽດ...
ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍຖົງຜ້າ

ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍຖົງຜ້າ

20/12/2019 14:01 GMT+7

ຊາວ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍຄົນ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ ຜ່ານ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ຄວາມຊິນເຄີຍ ທີ່ງ່າຍດາຍໃນ ຊີວິດ ປະຈຳວັນ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ຖົງຜ້າ. ຖົງຜ້າ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ໃຊ້ຈາກວົງການໄວໜຸ່ມ ນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຍ້ອນຄວາມ ສະດວກໃນການນຳໃຊ້ເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສະແດງ ໃຫ້ເຫັນບຸກ ຄະລິກ ຂອງ ແຕ່ລະຄົນອີກ.
ລາຍລະອຽດ...
ຕື້ນຕັນໃຈ ຄວາມຮັກ ຂອງ ແມ່ ທີ່ມີຕໍ່ລູກ

ຕື້ນຕັນໃຈ ຄວາມຮັກ ຂອງ ແມ່ ທີ່ມີຕໍ່ລູກ

25/07/2019 10:01 GMT+7

ນາງ ຫງວຽນທິລຽນ ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ໄລຍະສຸດທ້າຍ ໄດ້ຖືພາ ແລະ ໃຫ້ກຳເນີດລູກນ້ອຍ ໂດ໊ບິ່ງອານ ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງປະຕິຫານ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມຮັກຂອງແມ່ທີ່ມີຕໍ່ລູກ. ຫຼັງຈາກເກີດລູກ, ນາງ ລຽນ ຕ້ອງຢູ່ໂຮງໝໍ  K ເພື່ອການປິ່ນປົວພະ ຍາດ, ສ່ວນລູກຊາຍຂອງ ນາງ ໄດ້ສົ່ງໄປຍັງໂຮງໝໍເດັກສູນກາງ ເພື່ອການຕິດຕາມ. ຫຼັງການຄອດລູກ ເປັນເວລາ 20 ວັນ, ນາງ ລຽນ ໄດ້ໄປຍັງ ໂຮງໝໍເດັກສູນກາງ ເພື່ອຢ້ຽມຢາມລູກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ທ່ານໝໍ ນາຍແພດ ຫຼາຍຄົນ ເຫັນ ກັບຕາໃນມື້ນັ້ນ ຕ່າງກໍຕ້ອງຮູ້ ສຶກຕື້ນຕັນໃຈ. 
ລາຍລະອຽດ...
S.hub Kids: ພື້ນທີ່ເຕັກໂນໂລຊີ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ

S.hub Kids: ພື້ນທີ່ເຕັກໂນໂລຊີ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ

28/05/2019 12:01 GMT+7

ຫໍສະໝຸດ ເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ໄດ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ແບບທັນສະໄໝ ທາງດ້ານເນື້ອໃນ, ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ພິເສດແມ່ນ ນຳໃຊ້ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ນັ້ນແມ່ນພື້ນທີ່ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “S.hub Kids” ທີ່ຫໍສະໝຸດ ວິທະຍາສາດ ສັງລວມ ຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.  
ລາຍລະອຽດ...
ປະເພນີ ແຂ່ງຂັນດຶງໄຟຕົ້ມເຂົ້າ ຢູ່ ໝູ່ບ້ານ ທິເກີ໋ມ

ປະເພນີ ແຂ່ງຂັນດຶງໄຟຕົ້ມເຂົ້າ ຢູ່ ໝູ່ບ້ານ ທິເກີ໋ມ

04/05/2019 08:15 GMT+7

ພໍຕົກມາຕົ້ນເດືອນຈຽງຂອງແຕ່ລະປີ, ງານບຸນແຂ່ງຂັນ ດຶງໄຟຕົ້ມເຂົ້າ ຂອງໝູ່ບ້ານ ທິເກີ໋ມ ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນ ຢ່າງອຶກກະທຶກຄຶກຄົມ ທີ່ສາລາບ້ານ ທິເກີ໋ມ, ຕາແສງ ຊວງເຟືອງ, ເມືອງ ນາມຕື່ລຽມ (ຮ່າໂນ້ຍ) ຊຶ່ງດຶງດູດ ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງຊາວທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. 
ລາຍລະອຽດ...