19/12/2014 10:36 GMT+7 Email Print Like 0

ອາຊີບ ລ້ຽງຫອຍກີ້ພັນ ຢູ່ ຖ໋າຍບິ່ງ

ເລື່ອງສ້າງຮັ່ງຄຸນມີຈາກການລ້ຽງຫອຍກີ້ພັນ ພວມໄດ້ ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງແຂງແຮງ ຢູ່ຕາແສງນາມຝູ໋, ເມືອງຕ່ຽນຫາຍ, ແຂວງ ຖ໋າຍບິ່ງ ແລະ ເປັນການຢືນຢັນເຖິງ ທິດທາງເດີນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ທ້ອງຖິ່ນ.

 

ເພື່ອຮັບຮູ້ລະອຽດ ກ່ຽວກັບການຜະລິດຫອຍກີ້ພັນ, ອ້າຍ ຫງວຽນວັນຫຼື, ນັກວິຊາການກະສິກຳ ຕາແສງ ນາມຝູ໋ ໄດ້ພາ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄປເຖິງ ຟາມລ້ຽງຫອຍກີ້ພັນ ຂອງ ຄອບຄົວ ອ້າຍ ເຈີ່ນຫງອກແກ່ງ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ສາມາດ ເຫັນໄດ້ ບັນຍາກາດ ແຫ່ງການເຮັດວຽກ ໄດ້ ຮັບການດຳເນີນໄປ ຢ່າງຂະມັກຂະເມັ້ນທີ່ສຸດ ຍ້ອນວ່າ ນີ້ແມ່ນ ຊ່ວງເວລາ ເກັບກູ້ ຫອຍກີ້ພັນ. ຊາວກະສິກອນ ຕ່າງກໍພວມຫຍຸ້ງກັບ ວຽກງານຂູດຫອຍກີ້, ຖອກໃສ່ຖົງ ແລະ ຂົນສົ່ງເຖິງ ທົ່ງນາ ນ້ຳຖ້ວມແຫ່ງອື່ນທີ່ໃກ້ໆນັ້ນ ເພື່ອຮ່ອນຊາຍ ກ່ອນທີ່ ຈະນຳໄປປ່ອຍ ຢູ່ບັນດານິຄົມລ້ຽງຫອຍກີ້ ຕັ້ງຢູ່ ລຽບຕາມ ຝັ່ງທະເລ ຫຼື ຂາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວ ລ້ຽງຫອຍກີ້ ຂອງເມືອງ ຕ່ຽນຫາຍ.

ນິຄົມຂອງອ້າຍແກ່ງລວມມີເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 10 ເຮັກຕາ, ໄດ້ລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ທັນສະໄໝ, ນັບແຕ່ລະບົບທໍ່ສົ່ງ ນ້ຳຫົດ, ຫຼັງຄາ ຕະຫຼອດຮອດການຄຸ້ມຄອງ ເບິ່ງແຍງ ຫອຍກີ້ພັນ ເປັນປະຈຳ. ແຕ່ລະປີ, ອ້າຍແກ່ງເກັບກູ້ ຫອຍກີ້ 300 ໂຕນ ສົ່ງໄປຂາຍຢູ່ແຂວງ ຖ໋າຍບິ່ງ ແລະ ນາມດິ້ງ. ນິຄົມຂອງລາວໄດ້ສ້າງ ວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແກ່ ຊາວ ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໃນລະດູເກັບກູ້, ລາວຕ້ອງຈ້າງແຮງງານຕື່ມອີກ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ ວຽກງານເປັນໄປ ຖືກຕາມ ລະດັບຄວາມໄວ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ອ້າຍຫງອກແກ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການລ້ຽງຫອຍກີ້ພັນທຽມ ຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງປະຕິບັດຖືກຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ແລະ ຮັບປະກັນ ດ້ານເຕັກນິກ. ການປ່ອຍແນວພັນ ເຄີຍຢູ່ໃນລະດັບ ຄວາມ ໜາແໜ້ນແມ່ນ 100 ກິໂລ ຕໍ່ 1000 ຕາລາງແມັດ ກັບ ຂະໜາດຫອຍກີ້ພັນ 5 ໝື່ນໂຕ ຕໍ່ 1 ກິໂລ. ຂັ້ນຕອນ ທັງໝົດກ່ຽວກັບ ອຸ່ນຫະພູມ, ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການ ຈະ ເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນ ໃນການ ລ້ຽງຫອຍກີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເປັນຢ່າງດີ. 
 

 ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ຫຼາຍຄອບຄົວ ຢູ່ຕາແສງນາມຝູ໋ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າ ລົງທຶນ ນິຄົມ ດ້ວຍພື້ນຖານ ວັດຖຸ
ຢ່າງພຽງພໍ ຊຶ່ງຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການປູກລ້ຽງ ຫອຍກີ້ພັນ.


ລະບົບລ້ຽງສາຫຼ່າຍທະເລ ເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ ຫອຍກີ້ພັນ.

ກະກຽມສະຖານທີ່ປູກລ້ຽງຫອຍກີ້ພັນ.

ຕາແສງນາມຝູ໋, ເມືອງຕ່ຽນຫາຍ, ແຂວງຖ໋າຍບິ່ງ ມີ ບັນດາເຂດດິນສັນດອນຢູ່ແຄມທະເລ
ຊຶ່ງເປັນເງື່ອນໄຂ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປູກລ້ຽງສິນໃນນ້ຳ.


ບັນຍາກາດຫົວຂີດຫົວໄຖຢູ່ເຂດເກັບກ່ຽວຫອຍກີ້ພັນ ທີ່ນິຄົມປູກລ້ຽງຫອຍກີ້ພັນ ນາມຝູ໋.

ຫອຍກີ້ພັນຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວ ຈະໄດ້ຮ່ອນຊາຍ ແລະ ຈັດປະເພດ.

ຫອຍກີ້ພັນອາຍຸກວ່າ 3 ເດືອນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໄດ້ ນຳໄປປ່ອຍ ຢູ່ເຂດປູກລ້ຽງ.

ການລ້ຽງຫອຍກີ້ພັນ ທີ່ນາມຝູ໋ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ພິເສດ ແມ່ນໃນລະດູເກັບກູ້.

ກະກຽມປ່ອຍຫອຍກີ້ພັນ ຢູ່ເຂດປູກລ້ຽງຫອຍກີ້.

ບັນດາເຂດປູກລ້ຽງຫອຍກີ້ ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ຢູ່ເມືອງ ຕ່ຽນຫາຍ ມີຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບ ຫອຍກີ້ພັນ.

ມີຫຼາຍວິທີການ ແລະ ວິທະຍາສາດ ເຕັກນິກໃໝ່ ໄດ້ຊາວ ນາມຝູ໋ ໝູນໃຊ້ ເຂົ້າໃນວຽກງານປູກລ້ຽງແນວພັນສິນໃນນ້ຳ.

ການເກັບກ່ຽວສິນໃນນ້ຳທີ່ໄດ້ຮັບການປູກລ້ຽງ ທີ່ຕາແສງ ນາມຝູ໋.

ປະຈຸບັນ, ໄດ້ມີຫຼາຍຄອບຄົວ ສ້າງນິຄົມ ລ້ຽງຫອຍກີ້ພັນ ຄືກັນກັບ ຕົວແບບຂອງອ້າຍແກ່ງ. ຕົ້ນທຶນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງ ຄອບຄົວໜຶ່ງ ໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 5 ຕື້ດົ່ງ, ຖ້າຫາກ ຫຼາຍກວ່າ ກໍສາມາດເປີດກວ້າງ ນິຄົມລ້ຽງຫອຍກີ້ພັນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫາກໍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ຈາກ ເຂດ ດິນສັນດອນຢູ່ແຄມທະເລ, ແຕ່ ຕາແສງນາມຝູ໋ ແມ່ນ ທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າ ຂອງແຂວງ ຖ໋າຍບິ່ງ ດ້ວຍລະດັບຄວາມ ຈະເລີນເຕີບໂຕ 14% ຕໍ່ປີ ແລະ ໄດ້ປະກອບເຂົ້າ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ຕື້ດົ່ງ ຕໍ່ປີ. ຕາແສງ ນາມຝູ໋ ມີເຈົ້າຂອງ ນິຄົມລ້ຽງສິນໃນນ້ຳ ເກືອບ 100 ຄົນ ຊຶ່ງເກັບລາຍຮັບ ແຕ່ 300 ລ້ານດົ່ງຕໍ່ປີ ຂຶ້ນໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເມືອງຕ່ຽນຫາຍ ກໍແມ່ນສະຖານທີ່ທຳອິດ ຂອງແຂວງ ຖ໋າຍບິ່ງ ມີບໍລິສັດ ເອກະຊົນ ລົງທຶນເປີດກວ້າງ ຮູບແບບລ້ຽງຫອຍກີ້ພັນຊຶ່ງ ໃນນັ້ນມີບໍລິສັດ ເຈື່ອງດ້າຍ ແມ່ນຕົວແບບພົ້ນເດັ່ນ. ບໍລິສັດນີ້ ໄດ້ລົງທຶນລ້ຽງຫອຍກີ້ພັນ ບົນ ເນື້ອທີ່ ກວ່າ 50 ເຮັດຕາ ຢູ່ຕາແສງ ນາມຝູ໋ ແລະ ແຕ່ລະປີ ໄດ້ສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ຊາວປະມົງຢູ່ ນາມດິ້ງ ແລະ ຕ່ຽນຫາຍ ນັບຫຼາຍສິບໂຕນ.

ບໍລິສັດໄດ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ຫ້ອງທົດລອງ ເພື່ອການລ້ຽງ ຫອຍກີ້ພັນ ແລະ ຜະລິດສາຫຼ່າຍທະເລ ເພື່ອເປັນອາຫານ ສຳລັບ ຫອຍກີ້ພັນ. ບັນດາອ່າງນ້ຳ ເພື່ອການແພ່ຂະຫຍາຍ ຫອຍກີ້ພັນ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ ກວດກາ ຂອງ ບັນດາ ນັກ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ. ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ມີ ໂຮງງານໜຶ່ງ ເຮັດວຽກສະເພາະໜ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລ້ຽງສາຫຼ່າຍເພື່ອເປັນ ອາຫານສຳລັບຫອຍກີ້ພັນ.

ເນື່ອງຈາກມີອາຊີບລ້ຽງຫອຍກີ້ພັນ, ຕາແສງ ນາມຝູ໋ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ ແລະ ກາຍເປັນຈຸດ ແສງ ສະຫວ່າງ ເສດຖະກິດ ຂອງເມືອງຕ່ຽນຫາຍ, ແຂວງ ຖ໋າຍບິ່ງ.

ທ່ານ ຟານວັນເຕ້ວ, ປະທານຕາແສງ ນາມຝູ໋ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຊົນນະບົດ ນາມຝູ໋ ພວມມີການພັດທະນາ ຢ່າງແຂງແຮງ ດ້ວຍ ຍອດມູນຄ່າການຜະລິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2014 ບັນລຸ 61 ຕື້ດົ່ງ ໃນນັ້ນ ກະສິກຳ, ສິນໃນນ້ຳ ບັນລຸ 37 ຕື້ດົ່ງ, ກວມເອົາ 60,6% ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ. ເນື້ອທີ່ ລ້ຽງ ສິນໃນນ້ຳ ທັງໝົດ ໃນທົ່ວຕາແສງແມ່ນ ກວ່າ 800 ເຮັດຕາ ໃນນັ້ນ ຕົ້ນຕໍແມ່ນລ້ຽງ ກຸ້ງ, ປູ ແລະ ຫອຍກີ້. ປະຈຸບັນ, ນາມຝູ໋ ໄດ້ຖືສຳຄັນ ການຜັນຂະຫຍາຍ ລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ກິດຈະກຳ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ແກ່ເຂດຜະລິດ ແລະ ປູກລ້ຽງຫອຍກີ້ພັນລວມສູນ. ໃນນັ້ນ, ເລື່ອງຄຸ້ມຄອງ ອາຫານ, ແນວພັນ ແລະ ເບິ່ງແຍງ ເພື່ອໃຫ້ການປູກລ້ຽງ ສິນໃນນ້ຳ ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງຖາວອນ. 
 
ບົດ: ບິກເວີນ-ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ
ບັນດາບົດທີ່ຖືກນຳສະເໜີ