20/01/2019 08:30 GMT+7 Email Print Like 0

ສືບຕໍ່ໂຄສະນາຮູບພາບຂອງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍຜ່ານຊ່ອງໂທລະພາບສາກົນ CNN ໄລຍະປີ 2019 – 2023

      ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເຊິ່ງພະແນກການທ່ອງທ່ຽວຂອງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍ ຫນ້າທີ່ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໃນປີ 2019 ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ມັງກອນ.
 ໃນໄລຍະປີ 2019 – 2023 ລາຍການຮ່ວມມືໂຄສະນາຮູບພາບຂອງ ຮ່າໂນຍ ຜ່ານຊ່ອງໂທລະພາບສາກົນ CNN ລະຫວ່າງ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບຊ່ອງ ໂທລະພາບ ນີ້ສືບຕໍ່ ໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໃຫມ່ໂດຍສຸມໃສ່ແນະນຳ ຮ່າໂນ້ຍ ບົນພື້ນຖານດ້ານຄຸນຄ່າວັດທະນາທຳ, ປະຫວັດສາດ, ຊາວຫວຽດນາມ; ນະຄອນ ຫຼວງຂອງ ປະເທດຫວຽດນາມ - ຊຶ່ງເປັນປະຕູເຊື່ອມຕໍ່ໄປຮອດສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຂອງ ຫວຽດນາມ
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເຊິ່ງພະແນກການທ່ອງທ່ຽວຂອງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍ ຫນ້າທີ່ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໃນປີ 2019 ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ມັງກອນ.
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)