09/03/2019 10:19 GMT+7 Email Print Like 0

ສະເໜີຕົວເວັບໄຊເອເລັກໂຕນິກກ່ຽວກັບສັນຍາ CPTPP

      ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດໃນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມປາຊີຟິກ (CPTPP) ຢ່າງສະດວກທີ່ສຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
             ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກລະດັບໂຄງປະກອບ ແລະ ເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງເວັບໄຊເອເລັກໂຕນິກກ່ຽວກັບສັນຍາ CPTPP ດ້ວຍລະຫັດ http://cptpp.moit.gov.vn/. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນເວັບໄຊນີ້ ລວມທັງບັນດາຂໍ້ມູນຂ່າວສານສັງລວມກ່ຽວກັບ CPTPP ແນໃສ່ແນະນຳບັນດາຂໍ້ມູນຂ່າວລວມກ່ຽວກັບສັນຍາ CPTPP ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ອ່ານສາມາດກຳໄດ້ການສັງລວມກ່ຽວກັບສັນຍາສະບັບນີ້. ນອກນັ້ນ, ຍັງອະທິບາຍກ່ຽວກັບບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຕົ້ນຕໍຂອງ CPTPP ໃນບັນດາຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງຕື: ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ - ການລົງທຶນ, ການຊື້ເຄື່ອງຂອງລັດຖະບານ, ຊັບສິນປັນຍາ, ແຮງງານ, ລັດວິສາຫະກິດ…
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)