25/05/2018 09:01 GMT+7 Email Print Like 0

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກ່າວຟ້ອງ (ສະບັບປັບປຸງ)

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກ່າວຟ້ອງ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງນີ້ລວມມີ 9 ພາກ, 68 ມາດຕາ

ວັນທີ 24/5 ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫໍປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ພຶດສະພາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຮັດວຽກຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນຍັງມີຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກ່າວຟ້ອງ (ສະບັບປັບປຸງ). ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກ່າວຟ້ອງ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງນີ້ລວມມີ 9 ພາກ, 68 ມາດຕາ

        ເມື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກ່າວຟ້ອງ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ, ຫົວໜ້າກຳມາທິການກົດຫມາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮ່າງກົດໝາຍພວມໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອເພີ່ມເຕີມຮູບການກ່າວຟ້ອງຜ່ານ fax, ອີແມວ, ໂທລະສັບ. ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມບັນດາຂໍ້ກຳນົດແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຮັບໃບຮ້ອງຟ້ອງ:

        “ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າເລື່ອງແກ້ໄຂຄຳກ່າວຟ້ອງ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສະຫລຸບວ່າ ມີຫຼືບໍ່ມີການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍ, ລັກສະນະ, ລະດັບການລະເມີດ. ຈາກນັ້ນ ມີພື້ນຖານເພື່ອພິຈາລະນາ, ແກ້ໄຂສຳລັບຜູ້ມີການກະທຳລະເມີດ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍ, ປັບປຸງ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ. ເລື່ອງແກ້ໄຂສຳລັບຜູ້ມີການກະທຳລະເມີດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສະເພາະຂະແໜງ.”

        ເມື່ອປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມີບາງຄຳເຫັນທີ່ວ່າ: ສຳລັບຮູບການກ່າວຟ້ອງ, ປະຈຸບັນຍັງມີຄວາມເຫັນສະເໜີວ່າ ພຽງແຕ່ກຳນົດ 2 ຮູບການກ່າວຟ້ອງ ຄືກົດໝາຍພວມປະກາດໃຊ້ແມ່ນກ່າວຟ້ອງດ້ວຍເອກະສານ ແລະ ກ່າວຟ້ອງໂດຍກົງເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເຫັນສ່ວນຫຼາຍຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຍັງສະເໜີເປີດກ້ວາງຮູບການກ່າວຮ້ອງຟ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບການພັດທະນາຂອງສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)