06/04/2016 00:01 GMT+7 Email Print Like 0

ລະດູຕົ້ນງາປ່ຽນໃບໄມ້ຢູ່ແຄມໜອງເກືອມ

ຊຸມວັນຂອງຕົ້ນເດືອນມີນາ, ຕົ້ນງາຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ແຄມ ໜອງເກືອມ (ຮ່າໂນ້ຍ) ເລີ່ມມີການປ່ຽນໃບໄມ້. ໃບໄມ້ ສີຂຽວປ່ຽນມາເປັນສີເຫຼືອງ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ໜອງ ເກືອມຄືແຈ້ງສະຫວ່າງ, ສວຍສົດງົດງາມຂຶ້ນ. 


ຢູ່ແຄມໜອງເກືອມ, ໄປທາງຖະໜົນ ດິງຕຽນຮວ່າງ ມີຕົ້ນງາຕົ້ນໜຶ່ງມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ.
ຕົ້ນງາຕົ້ນນີ້ ສວຍງາມກວ່າໝູ່ໃນລະດູປ່ຽນໃບໄມ້. 
ພາບ: ກົງດາດ


ມາເຖິງລະດູບານໃໝ່, ບັນດາຕົ້ນງາຢູ່ແຄມໜອງ ເກືອມ ຈັບໃຈຊາວນະຄອນຫຼວງ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ດ້ວຍສີເຫຼືອງເຫຼື້ອມຂອງຕົນ. 
ພາບ: ກົງດາດ


ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງທິວທັດທຳມະຊາດຢູ່ໜອງເກືອມ
ແລະ ແສງຕາເວັນໃນລະດູບານໃໝ່ ໄດ້ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນພູມພາບທີ່
ສວຍງາມ ແລະ ເພີນຈີດ.
ພາບ: ກົງດາດ


ຕາມປົກກະຕີ, ຕົ້ນໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ ມັກປ່ຽນໃບໄມ້ໃນລະດູ ໃບໄມ້ຫຼົ່ນ, ສະເພາະຕົ້ນງາມັກປ່ຽນໃບໄມ້ໃນລະດູບານໃໝ່.
ເພາະສະນັ້ນ, ໃບຕົ້ນງາເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເກີດຄວາມນຶກຄິດ ເຖິງລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ. 
ພາບ: ກົງດາດ


ຄວາມເພີນຈິດຂອງໜອງເກືອມໃນຍານອະລຸນ. ພາບ: ກົງດາດ


ທາດ ຣົ່ວ ບາດເຫັນບາດບໍ່ຢູ່ທາງຫຼັງໃບຕົ້ນງາທີ່ເຫຼືອງເຫຼື້ອມ. ພາບ: : ເຈີ່ນແທງຢາງ

ສີເຫຼືອງເຫຼື້ອມຂອງຮົ່ມໄມ້ງາ ຈັບໃຈຊາວນະຄອນຫຼວງ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ. ພາບ: ເຈີ່ນແທງຢາງ


ນັກທ່ອງທ່ຽວແຮງຖືກຈັບໃຈຕໍ່ພູມພາບທີ່ແປກໆ ນີ້. ພາບ: ກົງດາດ


ເສັ້ນທາງຢູ່ແຄມໜອງເກືອມ ສວຍງາມກວ່າໃນລະດູຕົ້ນງາ ປ່ຽນໃບໄມ້. ພາບ: ກົງດາດ


ເປັນຈຸດນັດພົບຂອງບັນດາຄູ່ບ່າວສາວ. ພາບ: ກົງດາດ


ຫຼື ເປັນສະຖານທີ່ບັນທຶກພາບທີ່ສວຍງາມຂອງບັນດາ ຄູ່ບ່າວສາວ. ພາບ: ກົງດາດ


ຊາວນະຄອນຫຼວງຍ່າງຢູ່ຮົ່ມໄມ້ທີ່ເຫຼືອງເຫຼື້ອມ. ພາບ: ກົງດາດ
 


ຮົ່ມໄມ້ງາແຈ້ງສະຫງ່າງທົ່ວມູນໜຶ່ງໃນທ້ອງຖະໜົນ. ພາບ: ກົງດາດ 


ຕົ້ນງາຢູ່ໜອງເກືອມປ່ຽນໃບໄມ້ໃນເວລາສັ້ນ, ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນເດືອນເມສາ ເຖິງກາງເດືອນເມສາ. ພາບ: ກົງດາດ


ພູມພາບທີ່ສວຍງາມຂອງໜອງເກືອມໃນໄລຍະນີ້ ໄດ້ດຶງດູດ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊາວນະຄອນຫຼວງ ມາບັນທຶກໄວ້ຮູບພາບ
ທີ່ສວຍງາມ ນັບເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ພາບ: ກົງດາດຍິງສາວໃນຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດ ຖ່າຍຮູບ
ພາຍໃຕ້ຮົ່ມໄມ້ທີ່ເຫຼືອງເຫຼື້ອມ. ພາບ: ກົງດາດບັນດາຕົ້ນງາຢູ່ໜອງເກືອມໃນລະດູປ່ຽນໃບໄມ້ ຄືນຳ ຮ່າໂນ້ຍ
ກັບໄປສູ່ຫວ່າງເວຫາທີ່ເກົ່າແກ່. ພາບ: ກົງດາດມູນໜຶ່ງຢູ່ທ້ອງຖະໜົນເຕັມໄປດ້ວຍສີເຫຼືອງເຫຼື້ອມ
ຂອງໃບໄມ້ງາ. ພາບ: ກົງດາດຮູບພາບຕົ້ນງາເກົ້າກົກ ຢູ່ແຄມໜອງເກືອມ ໄດ້ມີໜ້າໃນ
ບົດປະພັນພາບຖ່າຍຫຼາຍຊຸດ. ພາບ: ເຈີ່ນແທງຢາງ
 

ປະຕິບັດໂດຍ: ກົງດາດ-ເຈີ່ນແທງຢາງ
ບັນດາບົດທີ່ຖືກນຳສະເໜີ