28/12/2017 13:01 GMT+7 Email Print Like 0

ນຳຈ້ອງເວີ່ນອອກສູ່ໂລກພາຍນອກ

ການແຂ່ງຂັນຈ້ອງເວີ່ນ ຊີງແຊ້ມ ຈ້ອງເວີ່ນ ຫວຽດນາມເປີດກວ້າງ 2017 ຫາກໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໂດຍຈຸດປະສົງຢາກປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງ ກິລາປະເພດຈ້ອງເວີ່ນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ປາດຖະໜາຈະ ກາຍເປັນປະເພດກິລາໄດ້ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ນັກກິລາກວ່າ 60 ຄົນມາຈາກບັນດາສະໂມສອນ ຈ້ອງເວີ່ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ມາເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນຈ້ອງເວີ່ນ ເປີດກວ້າງ ຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ ໂດ່ຍບູ່, ຕາແສງ ນາມເຟືອງຕຽນ, ເມືອງ ເຈືອງໝີ໋, ຮ່າໂນ້ຍ.
 
ນີ້ແມ່ນການແຂ່ງຂັນ ຈ້ອງເວີ່ນ ລະດັບສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໂດຍພະແນກວັດທະນະທຳ-ກິລາ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະໂມສອນ ຈ້ອງເວີ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສະໂມສອນ ຈ້ອງເວີ່ນ Vietwings ຮ່າໂນ້ຍ ຮ່ວມກັນຈັດ.
 
ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຈ້ອງເວີ່ນ ປີນີ້ ມີທັງໝົດ 7 ທິມ, ໃນນັ້ນ 5 ທິມຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ 2 ທິມມາຈາກຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມກັນແຂ່ງຂັນໃນປະເພດໂດດຈ້ອງລົງເປົ້າໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການແຂ່ງຂັນໂດດຈ້ອງສາກົນ.

ຜ່ານການແຂ່ງຂັນຈ້ອງເວີ່ນ ດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອນມິດສາກົນ ຈະໄດ້ຊົມເບິ່ງທັດສະນີຍະພາບທີ່ສວຍງາມຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ເທິງອາກາດ. 


ການແຂ່ງຂັນ ຈ້ອງເວີ່ນ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງ 2017 ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນ 2 ວັນທີ່ ໂດ່ຍບູ່,
ຕາແສງ ນາມເຟືອງຕຽນ, ເມືອງ ເຈືອງໝີ໋, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.ບັນດານັກກິລາຂຶ້ນໄປຫາບ່ອນໂດດຈ້ອງລົງດ້ວຍລົດໂອໂຕ ປະເພດລົດກິລາ.


ບັນດານັກກິລາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ ໂດ່ຍບູ່. 


ອາກາດປີນີ້ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ເໝາະສົມກັບການຈັດຕັ້ງ
ການແຂ່ງຂັນ ຈ້ອງເວີ່ນ.ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຈ້ອງເວີ່ນ ປີນີ້ ມີທັງໝົດ 7 ທິມ, ໃນນັ້ນ 5 ທິມຂອງ
ຫວຽດນາມ ແລະ 2 ທິມມາຈາກຕ່າງປະເທດ.ກວດກາບັນດາອຸປະກອນໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນການແຂ່ງຂັນ.


ກວດກາສາຍມັດຈ້ອງ.


ບັນດານັກກິລາຕ້ອງປະຕິບັດໃນລະຍະທາງຍາວປະມານ 1,5 ກິໂລແມັດ. 


ຄະແນນຈະໄດ້ນັບໃຫ້ນັກກິລາຕາມລະຍະຫ່າງແຕ່ຈຸດຈຳ້ດິນ ແຫ່ງທຳອິດຂອງຮ່າງກາຍໃນບໍລິເວັນວົງມົນ. 


ຫຼັງຈາກສຳເລັດການແຂ່ງຂັນຂອງຕົນແລ້ວ, ບັນດານັກກິລາ ຕ້ອງເກັບມ້ຽນຈ້ອງຂອງຕົນໄວ້
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
ໃຫ້ແກ່ນັກກິລາທີ່ຈະໂດດລົງຕາມຫຼັງ.ນັກກິລາ Kim JongMok ມາຈາກ ສ ເກົາຫຼີ ພວມແບ່ງປັນບົດ
ຮຽນຂອງຕົນກັບນັກກິລາຕ່າງໆ ເມື່ອປະສົບອາກາດທີ່ບໍດີ.ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກກິລາ, ຄະນະຈັດຕັ້ງ
ຕ້ອງປະຕິບັດການວັດແທກກຳລັງແຮງລົມຢ່າງເລື້ອຍໆ. ຄະນະກຳມະການຕ້ອງຕິດຕາມ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັບນັກກິລາທີ່ພວມ
ບິນເທິງອາກາດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບລະຍະຫ່າງ.ເມື່ອລົມພັດມາເບົ່າໆ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ຈະເຮັດໃຫ້ການໂດດຈ້ອງໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງປອດໄພ.


ຈ້ອງໜ່ວຍໜຶ່ງໄດ້ອອກແບບຕາມທຸງຊາດໃນການແຂ່ງຂັນ ຈ້ອງເວີ່ນ ຄັ້ງນີ້. 


ບັນດານັກກິລາຕັ້ງຄ້າຍເທິງ ໂດ່ຍບູ່ ລໍຖ້າເວລາເຖິງການແຂ່ງຂັນຂອງຕົນ.


ສະຖານທີ່ ໂດດຈ້ອງ ໂດ່ຍບູ່ ໄດ້ນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນຈັດຕັ້ງ ບັນດາການແຂ່ງຂັນປະເພດກິລາທີ່ສ່ຽງໄພຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
 
 
 
ບົດ ແລະ ພາບ: ແຄງລອງ
ບັນດາບົດທີ່ຖືກນຳສະເໜີ