THĂM PHIM TRƯỜNG KONG SKULL ISLAND

Bối cảnh phim trường làng thổ dân trong phim Kong: Skull Island đã được phục dựng tại khu du lịch Tràng An (Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình) và mở cửa cho du khách tham quan.

소스코드

링크공유