Hội đua voi hồ Lắk

Hội đua voi ở huyện Lắk là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời ở Tây Nguyên, được tổ chức hai năm một lần vào dịp tháng Ba, nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tài nghệ thuần dưỡng voi của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Hiện nay toàn tỉnh Đắk Lắk có 32 cá thể voi, trong đó huyện Lắk có 16 con nên Hội đua được tổ chức nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ, duy trì và phát triển đàn voi ở Tây Nguyên

소스코드

링크공유