Hạn, mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long

Hạn hán và mặn xâm nhập vào mùa khô luôn là mối lo ngại suốt nhiều năm qua ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Năm nay, hạn hán và xâm nhập mặn đã lên đến đỉnh điểm, đang gây ra hậu quả nặng nề nhất trong vòng 100 năm qua. Nông dân là những người bị ảnh hưởng nặng nhất khi đang có khoảng 340.000 ha trong tổng số 1,55 triệu ha lúa Đông Xuân toàn vùng bị thiệt hại.

소스코드

링크공유