Chùa cổ Bối Khê

Có tên chữ là Đại Bi Tự tọa lạc ở làng Bối Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai (Hà Nội), chùa Bối Khê là một trong ngôi chùa cổ đẹp nhất của Việt Nam. Chùa Bối Khê được khởi công xây dựng năm 1338, khi đó thuộc về nhà Trần thế kỷ XIV dưới sự trị vì của vua Trần Hiến Tông. Trải qua thời gian đã được tu sửa nhưng chùa còn dấu vết nhiều loại chạm khắc trang trí kiến trúc thời Trần (thế kỷ XIII- XIV), thời Lê Sơ- Mạc (thế kỷ XV-XVI), thời Nguyễn (thế kỷ XIX, XX).

소스코드

링크공유