14/10/2014 14:46 GMT+7 Email Print Like 0

SAPUWA - ភាពបរិសុទ្ធកកើតពាណិជ្ជៈសញ្ញា

Sapuwa គឺពាណិជ្ជៈសញ្ញាដំបូង និងតែមួយគត់នៅប្រទេស
វៀតណាមក្នុងវិស័យផលិតទឹកពិសាច្រកដប ដែលបានទទួល
លិខិតបញ្ជាក់អន្តរជាតិ៖ “ អាហារមានគុណភាពសុវត្ថិភាព”
ចាប់ពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2013។

តាមសញ្ញាពេជន៍៖ “ ចុងក្រោយបង្អស់នៃភាពបរិសុទ្ធ” ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកំរិតទឹកពិសាបរិសុទ្ធសាយ
ហ្គោន់ (Sapuwa) គឺជាក្រុមហ៊ុនដំបូងផលិត និងធ្វើអាជីវកម្មទឹកពិសាបរិសុទ្ធនៅប្រទេសវៀតណាម ដោយប្រើ
ប្រាស់បច្ចេកវិទ្យសំលាប់មេរោគដោយ Ozone (O3)។ ព្រមទាំងក្នុងដំណើរការផលិត ក្រុមហ៊ុន Sapuwa ក៏យក
ចិត្តទុកដាក់វិនិយោគ និងអនុវត្តន៍ក្បូនបច្ចេកវិទ្យា ឧបករណ៍ទំនើបៗលើពិភពលោកផងដែរ។


ដើមឆ្នាំ90នៃសតវត្សរ៍មុន ទីផ្សារទឹកខនិជ ទឹកពិសាពិសាបរិសុទ្ធនៅប្រទេសវៀតណាមពេលនេះនៅចំហ នៅ
ឡើយ មិនទាន់បានសហគ្រាសយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគទេ។

ក្នុងពេលនេះ អ្នកប្រើប្រាស់តែងតែពិសាបណ្តាទឹកខនិជ ដែលនាំចូលពីបរទេសនិងមានតំលៃថ្លៃ។ នៅចំពោះ
ស្ថានភាពនេះ អ្នកសហគ្រិនលេញឹអាយ មានបំណងប្រាថ្នាបង្កបង្កើតពាណិជ្ជៈសញ្ញាសំរាប់ទឹកខនិជមួយ
ដោយឡែក ដើម្បីធ្វើឲ្យទីផ្សារទឹកខនិជក្នុងប្រទេសកាន់តែម្ចាស់ការជាង ឆ្លើយតបនឹងតំរូវការពិសាទឹក
ស្អាត និងធានាសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។


រោងចក្រ Sapuwaទីតាំងនៅខណ្ឌហ្គោវ៉ាប ទីក្រុងហូជីមិញ
ជាកន្លែងមានប្រភពទឹកធ្វើជាវត្ថុធាតុដើម ដ៏ល្អសំរាប់ការផលិតទឹកពិសាបរិសុទ្ធ

ក្រោយការស្រាវជ្រាវចំនៅពេល យន្តការទីផ្សារចាប់ផ្តើមបើកចេញ លោកលេញឹអាយបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន
Sapuwa នាឆ្នាំ1990។ សង្កេតឃើញថាតំបន់ខណ្ឌហ្គោវ៉ាបនៅទីក្រុងហូជីមិញ  មានប្រភពទឹកធ្វើជាវត្ថុធាតុ ដើម
ដ៏ល្អ សំរាប់ការផលិតទឹកពិសាបរិសុទ្ធ លោកលេញឹអាយបានកសាងរោងចក្រ Sapuwa ក្នុងផ្ទៃដីមានទំហំជាង
3000m2 ។ រោងចក្រត្រូវបានប្រដាប់ដោយម៉ាស៊ីនទំនើបៗ នាំចូលពីប្រទេសអាមេរីក រួមមាន៖ម៉ាស៊ីនផលិត
ស្វ័យប្រវត្តិ និងជុំជិត ប្រព័ន្ធតម្រង។ល។ Sapuwa ក៏អនុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗលើពិភពលោក គឺ បច្ចេកវិទ្យា
ផលិតសំបកដបទឹកPETស្វយ័ប្រវត្តិ និងបច្ចេកទេសសំលាប់មេរោគទឹកពិសាដោយ O3។

នេះជាឧស្ម័នបង្កើតឡើងពីធម្មជាតិ និងមានគុណប្រយោធន៍ដូចជា៖សំអាតទឹក សំលាប់មេរោគនិងវីរូស ជា
ពិសេសក្រោយដំណើរការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម មិនបន្សល់ទុកជាតិពុលលើផលិតផល  និងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។

លើមូលដ្ឋាន៖ “មនុស្សស្អាត” “រោងជាងស្អាត”   Sapuwa តែងតែអនុវត្តន៍ដោយមឹងម៉ាត់នូវបទដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ
ចាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់។ បន្ទាប់មកការចែកចាយផលិតផល ទៅដល់
អតិថិជន ក៏ត្រូវដាក់ចេញប្រកបដោយតឹងរឹង។ ក្នុងនេះកម្មាភិបាលគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិក ត្រូវបានបណ្តុះ
បណ្តាល នូវជំនាញ ដើម្បីឆ្លើយតបសំណូមពរ“ផលិតផលស្អាត”។

មិនត្រឹមតែវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាផលិតប៉ុណ្ណោះ អាចនិយាយថា៖ Sapuwa ក៏ជាសហគ្រាសផលិតទឹកពិសា
បរិសុទ្ធ ឈានមុខគេនៅប្រទេសវៀតណាម ក្នុងការខិតចូលជិតស្តង់ដាអន្តរជាតិ ឆ្លើយតបសំណូមពរ អំពី
អានាម័យសុវត្ថិភាពស្បៀងអាហារ នៃទីផ្សារធំៗលើពិភពលោក។ សព្វថ្ងៃនេះ ផលិតផលSapuwa តែងតែ
វត្តមាននៅទីផ្សារ ដែលដាក់កត្តាសុវត្ថិភាពអានាម័យអាហារជាចំបងដូចជា៖ ក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ ក្រុមហ៊ុន
ប្រេងឥន្ធនៈ ធនាគារ មន្ទីរពេទ្យ សណ្ណាគារក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ក្នុងបណ្តាសិក្ខាសាលាសំខាន់ៗ​​ រួមនឹង
អង្គភាពការទូតបរទេសប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម។

Sapuwa ក្លាយជាពាណិជ្ជៈសញ្ញាដំបូងនិងតែមួយគត់នៅប្រទេសវៀតណាម ក្នុងវិស័យផលិតទឹកពិសាច្រក
ដប ដែលទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់អន្តជាតិ"អាហារគុណភាពសុវត្ថិភាព"ចាប់ពីឆ្នាំ2002-2013។នេះជាស្តង់ដា
កំណត់បណ្តាសំណូមពរតឹងរឹង ដើម្បីធានាយ៉ាងដាច់ខាតនូវអានាម័យសុវត្ថិភាពអាហារ ក្នុងដំណើរការកែ
ច្នៃ ដែលបានផ្តល់ដោយអង្គការអន្តរជាតិSGS (ប្រទេសស្វិស)។ បានដឹងថា៖ នាឆ្នាំ2014 Sapuwa លើកកម្ពស់
ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងផលិតកម្ម-ពាណិជ្ជកម្ម ដោយការផ្លាស់ប្តូរទៅដល់ការបញ្ជាក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពស្បៀង
អាហារ (ISO 22000 /HACCP)។

    

ខ្សែសង្វាក់ផលិតទឹកពិសាបរិសុទ្ធ ធានាសុវត្ថិភាពអាហារស្បៀងរបស់ Sapuwa


Sapuwa
តែងតែអនុវត្តន៍យ៉ាងមឹងម៉ាត់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យ ចាប់ពី
ដំណាក់កាលដំបូងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការផលិត


លោកលេញឹវូ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Sapuwaកំពុងត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់
នូវខ្សែសងា្វក់ផលិតកម្ម Sapuwa


ខ្សែសង្វាក់បច្ចេកវិទ្យាផលិតរបស់ Sapuwa ត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសជឿនលឿន

បន្ទប់ពិសោធន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Sapuwa

ឃ្លាំងរក្សាទុកទឹកច្រកដបរបស់ក្រុមហ៊ុន Sapuwa.

ត្រួតពិនិត្យផលិតផលមុនពេលបញ្ចេញទៅទីផ្សារ

បន្តវេនឱពុក បច្ចុប្បន្ននេះលោកលេញឹវូ ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនSapuwa​ ឲ្យដឹងថា៖ Sapuwa បានបញ្ជក់បង្ហាញ
អំពីការអភិវឌ្ឍន៍ជារឹងមាំរបស់ពាណិជ្ជៈសញ្ញាមួយ តាមរយៈសន្ទស្សន៍នូវប្រាក់ចំណេញស្ថេរភាព។

ការកើនឡើងរបស់ប្រាក់ចំណូលលើស20%ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ប្រការសំខាន់ៗគឺចាប់ពីបង្កើតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
ក្រុមហ៊ុន Sapuwa តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កពាណិជ្ជៈសញ្ញា ដោយការយកចិត្តទុកដាក់ ដល់
ការពារ និងលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ក៏ដូចជាអនុវត្តន៍របបថែទាំអតិថិជនជាម៉ត់ចត់។ ក្រៅពីនេះ
Sapuwa ក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផល ការវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ ព្រម
ទាំងតភ្ជាប់ផលប្រយោជន៍នៃផលិតផល ជាមួយការទទួលខុសត្រូវសហគមន៍ក្នុងការការពារបរិស្ថាន។


ផលិតផលត្រូវបានកែលំអនូវគុណភាពនិងរួបរាង Sapuwa បានបញ្ជាក់អះអាងនូវទីតាំងរបស់ខ្លួនឥតឈប់
ឈរ ដែលស្រូបជាង25%នៃទីផ្សារទឹកពិសាច្រកដបក្នុងប្រទេស និង40%នៃទីផ្សារនៅទីក្រុងហូជីមិញ។ដើម្បី
ឲ្យសកម្មភាពលក់ផលិតផលបានរលូន ឆ្លើយតបតំរូវការរបស់អតិថិជនទាន់ពេលវេលា សព្វថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធចែក
ចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនSapuwa បានគ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទេស។ ដោយឡែកនៅទីក្រុងហូជីមិញ Sapuwa មាន
មជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយផលិតផលដោយផ្ទាល់ ទៅដល់អតិថិជនដូចជា៖ នៅហ្គោវ៉ាបប៊ិញថាច់ ភូមីហ៊ឹង (ខណ្ឌ
ទី7)។ ល។ Sapuwa ក៏បានបំពាក់យានយន្តឯកទេសជាង២០គ្រឿង រួមនឹងជួរបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន ប្រគល់ទឹក
ដោយម៉ត់ចត់ ប្រគល់ទឹកដល់អតិថិជនដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ៕

 

អត្ថបទ៖ ង្វៀវូថាញ់ដាត រូបថត៖ ដាំងគីមភឿង

 

 

បណ្តាអត្ថបទបានផ្សាយ