ព័ត៌មាន

អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍កោះសមុទ្រ

យុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររបស់វៀតណាមដល់ឆ្នាំ២០២០ ទស្សនៈវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣០ដែលត្រូវបានកំណត់ថា ទេសចរណ៍​សមុទ្រជាផ្នែកមានទីតាំងសំខាន់។

រំពឹងទុកថា ដល់ឆ្នាំ២០២០ ទេសចរណ៍កោះសមុទ្រនឹងទាក់ទាញភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួន ២២ លាននាក់ ភ្ញៀវទេសចរជាតិចំនួន ៥៨ នាក់ ដោយចំណូលសរុបអាចទទួលបានដល់ ២០០ ពាន់ ពាន់លានដុង។

ហេតុដូច្នេះ ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផ្នែកទេសចរណ៍នេះឈានដល់ការកំណត់ពាណិជ្ជសញ្ញាកោះសមុទ្រវៀតណាមលើផែនទីអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខត្រូវទាមទារឲ្យរដ្ឋអំណាចតំបន់ម្ចាស់ការនិងវាយតម្លៃឲ្យត្រឹមត្រូវសក្កានុភាពនិងប្រៀបខ្លាំងដែលមានស្រាប់។ លោក Nguyen Anh Tuan ប្រធានវិទ្យាសា្ថនស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍នៃអគ្គនាយកទេសចរណ៍វៀតណាមបានឲ្យដឹងថា៖

“តំបន់នីមួយៗតែងតែមានប្រៀបខ្លាំងដោយឡែកពីទិដ្ឋភាពធម្មជាតិ តម្លៃអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិព្រមទាំងឧត្តមភាព​ខាងវប្បធម៌ប្រពៃណីឆ្នេរសមុទ្រទៀតផង។ ប្រសិនបើ យើងចេះធ្វើអាជីវកម្មនូវប្រៀបខ្លាំងទាំងអស់នេះ រួមទាំងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍តាមឆ្នេរសមុទ្រនោះ គឺអាចបង្កើតឡើងនូវផលិតផលទេសចរណ៍ពិសេស ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកុះករ”៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម


top