សួរស្តី​​ឆ្នាំ​ថ្មី ឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណី​វៀតណាម

សួរស្តី​​ឆ្នាំ​ថ្មី ឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណី​វៀតណាម!

 • សួរស្តី​​ឆ្នាំ​ថ្មី ឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណី​វៀតណាម

  សួរស្តី​​ឆ្នាំ​ថ្មី ឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណី​វៀតណាម

  សួរស្តី​​ឆ្នាំ​ថ្មី ឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណី​វៀតណាម!

 • ក្នុងឪកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីវៀតណាម ឆ្នាំ២០១៨ នាថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) បានជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីដល់សមមិត្តមានគុណក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ ថ្នាក់អតីតដឹកនាំបក្ស រដ្ឋ គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នមជ្ឈិម ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននៃរដ្ឋធានីហាណូយ រួមជាមួយសមមិត្ត យុទ្ធជន មហាជន នៅទូទាំងប្រទេស និងអាណិកជនវៀតណាមនៅប្រទេស។ រូបថត៖ ភឿងហ័រ /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងឪកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីវៀតណាម ឆ្នាំ២០១៨ នាថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) បានជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីដល់សមមិត្តមានគុណក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ ថ្នាក់អតីតដឹកនាំបក្ស រដ្ឋ គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នមជ្ឈិម ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននៃរដ្ឋធានីហាណូយ រួមជាមួយសមមិត្ត យុទ្ធជន មហាជន នៅទូទាំងប្រទេស និងអាណិកជនវៀតណាមនៅប្រទេស។ រូបថត៖ ភឿងហ័រ /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងឪកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីវៀតណាម ឆ្នាំ២០១៨ នាថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង (Nguyen Phu Trong) បានជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីដល់សមមិត្តមានគុណក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ ថ្នាក់អតីតដឹកនាំបក្ស រដ្ឋ គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នមជ្ឈិម ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននៃរដ្ឋធានីហាណូយ រួមជាមួយសមមិត្ត យុទ្ធជន មហាជន នៅទូទាំងប្រទេស និងអាណិកជនវៀតណាមនៅប្រទេស។ រូបថត៖ ភឿងហ័រ /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ ៨៨ ឆ្នាំនៃទិវាបង្កើតបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាម (ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភ ឆ្នាំ១៩៣០ ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨) និងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ឆ្នាំ២០១៨ ជិតឈានមកដល់ គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លោកប្រធានរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាល រដ្ឋសភា គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណមា ដឹកនាំដោយ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បានដាក់កម្រងផ្កា នៅទីកន្លែងបញ្ចុះសពយុទ្ធជនដែលពលីជីវិតម៉ាយយីច (Mai Dich) រដ្ឋធានីហាណូយ។ រូបថត៖ វ៉ាន់ឌៀប /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ ៨៨ ឆ្នាំនៃទិវាបង្កើតបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាម (ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភ ឆ្នាំ១៩៣០ ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨) និងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ឆ្នាំ២០១៨ ជិតឈានមកដល់ គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លោកប្រធានរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាល រដ្ឋសភា គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណមា ដឹកនាំដោយ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បានដាក់កម្រងផ្កា នៅទីកន្លែងបញ្ចុះសពយុទ្ធជនដែលពលីជីវិតម៉ាយយីច (Mai Dich) រដ្ឋធានីហាណូយ។ រូបថត៖ វ៉ាន់ឌៀប /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ ៨៨ ឆ្នាំនៃទិវាបង្កើតបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាម (ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភ ឆ្នាំ១៩៣០ ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨) និងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ឆ្នាំ២០១៨ ជិតឈានមកដល់ គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លោកប្រធានរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាល រដ្ឋសភា គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណមា ដឹកនាំដោយ លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង បានដាក់កម្រងផ្កា នៅទីកន្លែងបញ្ចុះសពយុទ្ធជនដែលពលីជីវិតម៉ាយយីច (Mai Dich) រដ្ឋធានីហាណូយ។ រូបថត៖ វ៉ាន់ឌៀប /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ឆ្នាំ២០១៨ ជិតឈានមកដល់ហើយ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) លោកអនុប្រធានរដ្ឋសភា ដូបាទី (Do Ba Ty) បានអញ្ជើញអុជធូបនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ នៅផ្ទះ ៦៧ ស្ថិតក្នុងកេរ្តិ៍ដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រវិមានប្រធានរដ្ឋ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ។

  ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ឆ្នាំ២០១៨ ជិតឈានមកដល់ហើយ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) លោកអនុប្រធានរដ្ឋសភា ដូបាទី (Do Ba Ty) បានអញ្ជើញអុជធូបនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ នៅផ្ទះ ៦៧ ស្ថិតក្នុងកេរ្តិ៍ដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រវិមានប្រធានរដ្ឋ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ។

  ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ឆ្នាំ២០១៨ ជិតឈានមកដល់ហើយ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀនធីគីមង៉ឹន (Nguyen Thi Kim Ngan) លោកអនុប្រធានរដ្ឋសភា ដូបាទី (Do Ba Ty) បានអញ្ជើញអុជធូបនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ នៅផ្ទះ ៦៧ ស្ថិតក្នុងកេរ្តិ៍ដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រវិមានប្រធានរដ្ឋ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ។

 • នាថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងដាណាំង (Da Nang) លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ ធ្វើការ និងជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ដល់កម្មាភិបាល យុទ្ធជន ដែលធ្វើការក្នុងមេបញ្ជាការដ្ឋានយោធភូមិភាគទី ៥ នៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងដាណាំង (Da Nang) លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ ធ្វើការ និងជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ដល់កម្មាភិបាល យុទ្ធជន ដែលធ្វើការក្នុងមេបញ្ជាការដ្ឋានយោធភូមិភាគទី ៥ នៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងដាណាំង (Da Nang) លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ ធ្វើការ និងជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ដល់កម្មាភិបាល យុទ្ធជន ដែលធ្វើការក្នុងមេបញ្ជាការដ្ឋានយោធភូមិភាគទី ៥ នៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត/ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាថ្ងៃទី៩ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨​ នៅខេត្ត​អៀន​បាយ (Yen Bai) សម​មិត្ត​ត្រឹន​ក្វឹកវឿង​ (Tran Quoc Vuong) សមាជិក​ការិយាល័យ​ សមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍​គណៈលេខាធិការ និង​ជាប្រធានត្រួត​ពិនិត្យមជ្ឈិម ​ជូនពរបុណ្យចូល​ឆ្នាំថ្មី​វៀត​ណាម ដល់​ប្រជា​ជន​ឃុំកាវសា​ (Cao Xa) ស្រុក​មូកាងចាយ​ (Mu Cang Chai) និង​ផ្តល់អំណោយ​ជូនអ្នកក្រីក្រ​ អ្នកជ្រាប​ជាតិ​ពុល Dioxin​។ រូបថត៖ ​ផឿងហ្វ័រ/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នាថ្ងៃទី៩ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨​ នៅខេត្ត​អៀន​បាយ (Yen Bai) សម​មិត្ត​ត្រឹន​ក្វឹកវឿង​ (Tran Quoc Vuong) សមាជិក​ការិយាល័យ​ សមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍​គណៈលេខាធិការ និង​ជាប្រធានត្រួត​ពិនិត្យមជ្ឈិម ​ជូនពរបុណ្យចូល​ឆ្នាំថ្មី​វៀត​ណាម ដល់​ប្រជា​ជន​ឃុំកាវសា​ (Cao Xa) ស្រុក​មូកាងចាយ​ (Mu Cang Chai) និង​ផ្តល់អំណោយ​ជូនអ្នកក្រីក្រ​ អ្នកជ្រាប​ជាតិ​ពុល Dioxin​។ រូបថត៖ ​ផឿងហ្វ័រ/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នាថ្ងៃទី៩ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨​ នៅខេត្ត​អៀន​បាយ (Yen Bai) សម​មិត្ត​ត្រឹន​ក្វឹកវឿង​ (Tran Quoc Vuong) សមាជិក​ការិយាល័យ​ សមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍​គណៈលេខាធិការ និង​ជាប្រធានត្រួត​ពិនិត្យមជ្ឈិម ​ជូនពរបុណ្យចូល​ឆ្នាំថ្មី​វៀត​ណាម ដល់​ប្រជា​ជន​ឃុំកាវសា​ (Cao Xa) ស្រុក​មូកាងចាយ​ (Mu Cang Chai) និង​ផ្តល់អំណោយ​ជូនអ្នកក្រីក្រ​ អ្នកជ្រាប​ជាតិ​ពុល Dioxin​។ រូបថត៖ ​ផឿងហ្វ័រ/ទីភ្នាក់​ងារសារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

 • នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានទទួលជួប លោកប្រធានសម្ព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក (FIFA) Gianni Infantino ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ជូននំអន្សំដល់លោកប្រធាន (FIFA) Gianni Infantino ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានទទួលជួប លោកប្រធានសម្ព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក (FIFA) Gianni Infantino ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ជូននំអន្សំដល់លោកប្រធាន (FIFA) Gianni Infantino ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) បានទទួលជួប លោកប្រធានសម្ព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក (FIFA) Gianni Infantino ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) ជូននំអន្សំដល់លោកប្រធាន (FIFA) Gianni Infantino ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង (Tran Dai Quang) រួមនឹងបងប្អូនអណិកជនវៀតណាម អញ្ជើញចូលរួម ក្នុងកម្មវិធីនិទាឃរដូវមាតុភូមិ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមប្រធានបទ៖ វៀតណាមត្រចះត្រចង់អនាគត រួមមានសកម្មភាពជាច្រើន ដូចជា៖ អូជជូបនៅអារាមឌៀនគីញ (Dien Kinh) អូជធួបគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ (Ho Chi Minh) ពិធីលែងត្រីសំដៅជូនដំណើរកុងម៉ាទៅកាន់មេឃ ជូនពរបងប្អូនអាណិកជន ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី និងទស្សនាកម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈពិសេសនិទាឃរដូវមាតុភូមិឆ្នាំ២០១៨។ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង (Tran Dai Quang) និងបងប្អូនអាណិកជនកំពុងលែងត្រី។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង/ ទីភ្នាក់ងារសារព៏ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង (Tran Dai Quang) រួមនឹងបងប្អូនអណិកជនវៀតណាម អញ្ជើញចូលរួម ក្នុងកម្មវិធីនិទាឃរដូវមាតុភូមិ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមប្រធានបទ៖ វៀតណាមត្រចះត្រចង់អនាគត រួមមានសកម្មភាពជាច្រើន ដូចជា៖ អូជជូបនៅអារាមឌៀនគីញ (Dien Kinh) អូជធួបគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ (Ho Chi Minh) ពិធីលែងត្រីសំដៅជូនដំណើរកុងម៉ាទៅកាន់មេឃ ជូនពរបងប្អូនអាណិកជន ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី និងទស្សនាកម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈពិសេសនិទាឃរដូវមាតុភូមិឆ្នាំ២០១៨។ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង (Tran Dai Quang) និងបងប្អូនអាណិកជនកំពុងលែងត្រី។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង/ ទីភ្នាក់ងារសារព៏ត៌មានវៀតណាម

  នាថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង (Tran Dai Quang) រួមនឹងបងប្អូនអណិកជនវៀតណាម អញ្ជើញចូលរួម ក្នុងកម្មវិធីនិទាឃរដូវមាតុភូមិ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមប្រធានបទ៖ “វៀតណាមត្រចះត្រចង់អនាគត” រួមមានសកម្មភាពជាច្រើន ដូចជា៖ អូជជូបនៅអារាមឌៀនគីញ (Dien Kinh) អូជធួបគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ (Ho Chi Minh) ពិធីលែងត្រីសំដៅជូនដំណើរកុងម៉ាទៅកាន់មេឃ ជូនពរបងប្អូនអាណិកជន ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី និងទស្សនាកម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈពិសេសនិទាឃរដូវមាតុភូមិឆ្នាំ២០១៨។ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង (Tran Dai Quang) និងបងប្អូនអាណិកជនកំពុងលែងត្រី។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង/ ទីភ្នាក់ងារសារព៏ត៌មានវៀតណាម

1 2 3 4 5 >  ... >>