11/02/2014 12:04 GMT+7 Email Print Like 0

トゥエンクアン省、植樹祭開催

ເຖິງວ່າການເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມື ເສດຖະກິດຍຸດທະສາດ ທະລຸ ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ (TPP) ຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງໃນວິວັດການເຈລະຈາ, ແຕ່ບັນດາວິສາຫະກິດຕຳ່ແຜ່ນ ຕັດຫຍິບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງແຜນຜັງ ຫ້າງຫາກະກຽມໃຫ້ການເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຕະຫຼາດແຫ່ງໃໝ່ທີ່ມີທ່າແຮງ ປົ່ມຊ້ອນຫຼາຍ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໜ້ອຍສິ່ງທ້າທາຍ.