Các phóng sự ảnh khác 1 2 3 4 5 >  ... >| 
  • Lộng lẫy đêm Hoàng Cung

  • Ấn tượng đêm khai mạc Festival Huế 2014

  • Lễ thượng cờ cấp Quốc gia tàu ngầm Kilo của Việt Nam

  • Đặc sắc hội voi Bản Đôn

  • Người bạn Lu cở

  • Lấy lửa cầu may

  • Đón xuân trên biển đảo Tây Nam

  • Chợ nón làng Chuông