Các phóng sự ảnh khác 1 2 3 4 5 >  ... >| 
  • Tấp nập cảng cá Phổ Thạch

  • Mùa vàng Tú Lệ - Mù Cang Chải

  • Diễn tập ứng phó động đất 2013

  • Hà Nội mùa sen

  • Đoàn tụ ở Trường Sa

  • Lễ hội kéo song

  • Hoàng Su Phì mùa nước đổ

  • Đội trống nhí làng Thổ Hà