នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និងលោកជំទាវ ជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសវៀតណាមបានអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហាមុនី ព្រះមហាក្សក្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឳកាសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាំងពីថ្ងៃ២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ តាមការអញ្ជើញរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និងលោកជំទាវ ជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសវៀតណាមបានអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហាមុនី ព្រះមហាក្សក្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឳកាសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាំងពីថ្ងៃ២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ តាមការអញ្ជើញរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និងលោកជំទាវ ជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសវៀតណាមបានអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហាមុនី ព្រះមហាក្សក្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឳកាសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាំងពីថ្ងៃ២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ តាមការអញ្ជើញរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និងលោកជំទាវ ជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសវៀតណាមបានអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហាមុនី ព្រះមហាក្សក្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឳកាសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាំងពីថ្ងៃ២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ តាមការអញ្ជើញរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) និងលោកជំទាវ ជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសវៀតណាមបានអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហាមុនី ព្រះមហាក្សក្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឳកាសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស្វឹនភុក (Nguyen Xuan Phuc) អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាំងពីថ្ងៃ២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ តាមការអញ្ជើញរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត /ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាយប់ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សបេតិកភណ្ឌទីក្រុងបូរាណហ្វេ បាន​រៀបចំ​កម្ម​វិធី​បើក​ទ្វារ​រាជ​វាំង​នៅ​ពេល​រាត្រី ដើម្បីជម្រុញ សប្តាហ៍ទេសចរណ៍​មាសនៅ​បេតិកភណ្ឌហ្វេ លើកទី​១ឆ្នាំ២០១៧។ កម្មវិធី​ រាជវាំង​ពេលរាត្រី បង្ហាញ​សាឡើង​វិញ នូវពិធី​កិច្ចរាជវាំង​ពីសម័យកាល​ដើម ដូចជា ពិធី​ប្តូរវេន​យាមល្បាត ប្រគំតន្រ្តី​វង់ធំ វង់តូច សកម្មភាព​ទ័ព​រាជវាំង​ហាត់​គុន កម្មវិធី​រលកតន្រ្តី​រាជវាំង រួមជាមួយ​ល្បែងរាជ​វាំង​។ រូបថត៖ ក្វឹកវៀត/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នាយប់ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សបេតិកភណ្ឌទីក្រុងបូរាណហ្វេ បាន​រៀបចំ​កម្ម​វិធី​បើក​ទ្វារ​រាជ​វាំង​នៅ​ពេល​រាត្រី ដើម្បីជម្រុញ សប្តាហ៍ទេសចរណ៍​មាសនៅ​បេតិកភណ្ឌហ្វេ លើកទី​១ឆ្នាំ២០១៧។ កម្មវិធី​ រាជវាំង​ពេលរាត្រី បង្ហាញ​សាឡើង​វិញ នូវពិធី​កិច្ចរាជវាំង​ពីសម័យកាល​ដើម ដូចជា ពិធី​ប្តូរវេន​យាមល្បាត ប្រគំតន្រ្តី​វង់ធំ វង់តូច សកម្មភាព​ទ័ព​រាជវាំង​ហាត់​គុន កម្មវិធី​រលកតន្រ្តី​រាជវាំង រួមជាមួយ​ល្បែងរាជ​វាំង​។ រូបថត៖ ក្វឹកវៀត/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  នាយប់ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សបេតិកភណ្ឌទីក្រុងបូរាណហ្វេ បាន​រៀបចំ​កម្ម​វិធី​បើក​ទ្វារ​រាជ​វាំង​នៅ​ពេល​រាត្រី ដើម្បីជម្រុញ “សប្តាហ៍ទេសចរណ៍​មាសនៅ​បេតិកភណ្ឌហ្វេ” លើកទី​១ឆ្នាំ២០១៧។ កម្មវិធី​ “រាជវាំង​ពេលរាត្រី” បង្ហាញ​សាឡើង​វិញ នូវពិធី​កិច្ចរាជវាំង​ពីសម័យកាល​ដើម ដូចជា ពិធី​ប្តូរវេន​យាមល្បាត ប្រគំតន្រ្តី​វង់ធំ វង់តូច សកម្មភាព​ទ័ព​រាជវាំង​ហាត់​គុន កម្មវិធី​រលកតន្រ្តី​រាជវាំង រួមជាមួយ​ល្បែងរាជ​វាំង​។ រូបថត៖ ក្វឹកវៀត/ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

 • ក្នុងក្របខណ្ឌដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅអៀរឡង់ នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី លោកទ្រិញឌិញយុង បានទទួលជួបសវនាការជាមួយ ប្រធានាធិបតីអៀរឡង់ លោក Michael D. Higgins។ ក្នុងកិច្ចសវនាការ ប្រធានាធិបតីលោក Higgins សាទរជំហានអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងក្លា ក្នុងការទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យ រវាងវៀតណាម-អៀរឡង់ ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យនយោបាយ - ការទូត ពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគ សហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ កសិកម្ម - ស្បៀងអាហារ អប់រំ - បណ្តុះបណ្តាលនិងវប្បធម៌។ រូបថត៖ ឡេផឿង/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងក្របខណ្ឌដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅអៀរឡង់ នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី លោកទ្រិញឌិញយុង បានទទួលជួបសវនាការជាមួយ ប្រធានាធិបតីអៀរឡង់ លោក Michael D. Higgins។ ក្នុងកិច្ចសវនាការ ប្រធានាធិបតីលោក Higgins សាទរជំហានអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងក្លា ក្នុងការទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យ រវាងវៀតណាម-អៀរឡង់ ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យនយោបាយ - ការទូត ពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគ សហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ កសិកម្ម - ស្បៀងអាហារ អប់រំ - បណ្តុះបណ្តាលនិងវប្បធម៌។ រូបថត៖ ឡេផឿង/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងក្របខណ្ឌដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅអៀរឡង់ នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី លោកទ្រិញឌិញយុង បានទទួលជួបសវនាការជាមួយ ប្រធានាធិបតីអៀរឡង់ លោក Michael D. Higgins។ ក្នុងកិច្ចសវនាការ ប្រធានាធិបតីលោក Higgins សាទរជំហានអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងក្លា ក្នុងការទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យ រវាងវៀតណាម-អៀរឡង់ ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យនយោបាយ - ការទូត ពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគ សហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ កសិកម្ម - ស្បៀងអាហារ អប់រំ - បណ្តុះបណ្តាលនិងវប្បធម៌។ រូបថត៖ ឡេផឿង/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 • រាត្រីថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នាយករដ្ឋមន្រ្តី លោកង្វៀនស្វឹនភុក ទទួ​ល​ជួប​អគ្គលេខាធិការ​អចិន្រ្តៃយ៍​នៃ​តុលាការអាជ្ញា​កណ្តាល (PCA) លោក Hugo Hans Siblesz។ ក្នុង​ពិធីជំនួប លោក Hugo Hans Siblesz ថ្លែង​អំណរអគុណ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល បានយល់ព្រមឲ្យ PCA បើក​​ការិយាល័យ​ប្រចាំ​នៅវៀត​ណាម និង​​បង្ក​​លក្ខណៈ​ងាយ​​ស្រួល​សម្រាប់​សកម្មភាព​របស់ PCA ក្នុងការ​ងារ​ឧបត្ថម្ភបណ្តុះ​បណ្តាល​មេធាវី កម្មាភិបាល​ក្នុង​វិស័យ​យុត្តិធម៌​របស់​វៀត​ណាម នៅ​វេលាខាង​មុខ។ រូបថត៖ វ៉ាន់ដេប/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀតណាម

  រាត្រីថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នាយករដ្ឋមន្រ្តី លោកង្វៀនស្វឹនភុក ទទួ​ល​ជួប​អគ្គលេខាធិការ​អចិន្រ្តៃយ៍​នៃ​តុលាការអាជ្ញា​កណ្តាល (PCA) លោក Hugo Hans Siblesz។ ក្នុង​ពិធីជំនួប លោក Hugo Hans Siblesz ថ្លែង​អំណរអគុណ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល បានយល់ព្រមឲ្យ PCA បើក​​ការិយាល័យ​ប្រចាំ​នៅវៀត​ណាម និង​​បង្ក​​លក្ខណៈ​ងាយ​​ស្រួល​សម្រាប់​សកម្មភាព​របស់ PCA ក្នុងការ​ងារ​ឧបត្ថម្ភបណ្តុះ​បណ្តាល​មេធាវី កម្មាភិបាល​ក្នុង​វិស័យ​យុត្តិធម៌​របស់​វៀត​ណាម នៅ​វេលាខាង​មុខ។ រូបថត៖ វ៉ាន់ដេប/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀតណាម

  រាត្រីថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នាយករដ្ឋមន្រ្តី លោកង្វៀនស្វឹនភុក ទទួ​ល​ជួប​អគ្គលេខាធិការ​អចិន្រ្តៃយ៍​នៃ​តុលាការអាជ្ញា​កណ្តាល (PCA) លោក Hugo Hans Siblesz។ ក្នុង​ពិធីជំនួប លោក Hugo Hans Siblesz ថ្លែង​អំណរអគុណ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល បានយល់ព្រមឲ្យ PCA បើក​​ការិយាល័យ​ប្រចាំ​នៅវៀត​ណាម និង​​បង្ក​​លក្ខណៈ​ងាយ​​ស្រួល​សម្រាប់​សកម្មភាព​របស់ PCA ក្នុងការ​ងារ​ឧបត្ថម្ភបណ្តុះ​បណ្តាល​មេធាវី កម្មាភិបាល​ក្នុង​វិស័យ​យុត្តិធម៌​របស់​វៀត​ណាម នៅ​វេលាខាង​មុខ។ រូបថត៖ វ៉ាន់ដេប/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌​មាន​វៀតណាម

 • ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក នាថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជា​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ការ​បរទេស​ លោក​ផាមប៊ិញមិញ បានជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ​រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស​ លោក Rex Tillerson និង​ទីប្រឹក្សា​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​ជាតិ លោក Herbert Raymond McMaster ជួបជា​មួយរដ្ឋមន្រ្តី​ហិរញ្ញវត្ថុ លោក Steven Mnuchin។ ក្នុង​រូបថត​៖ រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស លោក Rex Tillerson ទទួលជួប​និងពិភាក្សាជាមួយ​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជា​រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស លោក​ផាមប៊ិញមិញ។​ រូបថត​៖ ថាញតឹន / ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក នាថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជា​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ការ​បរទេស​ លោក​ផាមប៊ិញមិញ បានជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ​រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស​ លោក Rex Tillerson និង​ទីប្រឹក្សា​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​ជាតិ លោក Herbert Raymond McMaster ជួបជា​មួយរដ្ឋមន្រ្តី​ហិរញ្ញវត្ថុ លោក Steven Mnuchin។ ក្នុង​រូបថត​៖ រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស លោក Rex Tillerson ទទួលជួប​និងពិភាក្សាជាមួយ​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជា​រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស លោក​ផាមប៊ិញមិញ។​ រូបថត​៖ ថាញតឹន / ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

  ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក នាថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជា​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ការ​បរទេស​ លោក​ផាមប៊ិញមិញ បានជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ​រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស​ លោក Rex Tillerson និង​ទីប្រឹក្សា​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​ជាតិ លោក Herbert Raymond McMaster ជួបជា​មួយរដ្ឋមន្រ្តី​ហិរញ្ញវត្ថុ លោក Steven Mnuchin។ ក្នុង​រូបថត​៖ រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស លោក Rex Tillerson ទទួលជួប​និងពិភាក្សាជាមួយ​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជា​រដ្ឋមន្រ្តីការ​បរទេស លោក​ផាមប៊ិញមិញ។​ រូបថត​៖ ថាញតឹន / ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​

 • ក្នុងក្របខណ្ឌធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហូឡង់ និងចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី៦ នៃគណៈ​កម្មការ​សហរដ្ឋាភិបាល​ហូឡង់-វៀតណាម ស្តីពី​ការ​បន្ស៊ាំ​ជាមួយ​ការ​បម្រែ​បម្រួល​អាកាស​ធាតុ​ និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ប្រភព​ទឹក នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី លោក ទ្រិញឌិញយុង បានជំនួបសវនាការ ជាមួយ​នាយក​​រ​ដ្ឋមន្រ្តី​ហូឡង់ លោក Mark Rutte។ ក្នុងកិច្ច​សវនាការ ថ្នាក់​ដឹក​នាំទាំ​ងពី​រ​បាន​អះអាង​សាឡើង​វិញ​ នូវ​ការ​​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​​នាំ​ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ ស៊ីជម្រៅ ស្ថេរភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងក្លា ក្នុងពេលខាងមុខ។ រូបថត៖ ផាមវ៉ាន់ថាំង/ទីភ្នាក់​ងារ​សារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងក្របខណ្ឌធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហូឡង់ និងចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី៦ នៃគណៈ​កម្មការ​សហរដ្ឋាភិបាល​ហូឡង់-វៀតណាម ស្តីពី​ការ​បន្ស៊ាំ​ជាមួយ​ការ​បម្រែ​បម្រួល​អាកាស​ធាតុ​ និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ប្រភព​ទឹក នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី លោក ទ្រិញឌិញយុង បានជំនួបសវនាការ ជាមួយ​នាយក​​រ​ដ្ឋមន្រ្តី​ហូឡង់ លោក Mark Rutte។ ក្នុងកិច្ច​សវនាការ ថ្នាក់​ដឹក​នាំទាំ​ងពី​រ​បាន​អះអាង​សាឡើង​វិញ​ នូវ​ការ​​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​​នាំ​ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ ស៊ីជម្រៅ ស្ថេរភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងក្លា ក្នុងពេលខាងមុខ។ រូបថត៖ ផាមវ៉ាន់ថាំង/ទីភ្នាក់​ងារ​សារព័ត៌មានវៀតណាម

  ក្នុងក្របខណ្ឌធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហូឡង់ និងចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី៦ នៃគណៈ​កម្មការ​សហរដ្ឋាភិបាល​ហូឡង់-វៀតណាម ស្តីពី​ការ​បន្ស៊ាំ​ជាមួយ​ការ​បម្រែ​បម្រួល​អាកាស​ធាតុ​ និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ប្រភព​ទឹក នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី លោក ទ្រិញឌិញយុង បានជំនួបសវនាការ ជាមួយ​នាយក​​រ​ដ្ឋមន្រ្តី​ហូឡង់ លោក Mark Rutte។ ក្នុងកិច្ច​សវនាការ ថ្នាក់​ដឹក​នាំទាំ​ងពី​រ​បាន​អះអាង​សាឡើង​វិញ​ នូវ​ការ​​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​​នាំ​ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ ស៊ីជម្រៅ ស្ថេរភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងក្លា ក្នុងពេលខាងមុខ។ រូបថត៖ ផាមវ៉ាន់ថាំង/ទីភ្នាក់​ងារ​សារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរដ្ឋធានី​ហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី លោក វូឌឹកដាម ជា​ប្រធាន​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ AIDS និងប្រយុទ្ធប្រឆាំង​​អបាយ​មុខ​គ្រឿង​ញៀន​ ពេស្យាកម្ម បាន​ទទួល​ជួប​និង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា លោក កែ គឹមយ៉ាន ជាប្រធានអាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​កម្ពុជា​។​ រូបថត៖ យ័ន​តឹន/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរដ្ឋធានី​ហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី លោក វូឌឹកដាម ជា​ប្រធាន​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ AIDS និងប្រយុទ្ធប្រឆាំង​​អបាយ​មុខ​គ្រឿង​ញៀន​ ពេស្យាកម្ម បាន​ទទួល​ជួប​និង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា លោក កែ គឹមយ៉ាន ជាប្រធានអាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​កម្ពុជា​។​ រូបថត៖ យ័ន​តឹន/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មានវៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរដ្ឋធានី​ហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី លោក វូឌឹកដាម ជា​ប្រធាន​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ AIDS និងប្រយុទ្ធប្រឆាំង​​អបាយ​មុខ​គ្រឿង​ញៀន​ ពេស្យាកម្ម បាន​ទទួល​ជួប​និង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា លោក កែ គឹមយ៉ាន ជាប្រធានអាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​កម្ពុជា​។​ រូបថត៖ យ័ន​តឹន/ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មានវៀតណាម

 • នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង អញ្ជើញ​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ការងារ​រៀបចំ បណ្តាាទីកន្លែង បណ្តាផ្នែក​កសាង​នៃ​សំណង់ ដើម្បីបម្រើ​សប្តាហ៍​កំពូល​​នៃវេទិកាសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី​-ប៉ាស៊ីហ្វិច ឆ្នាំ២០១៧ (APEC ២០១៧) និងបណ្តា​សន្និសីទពាក់ព័ន្ធ ដែល​នឹងរៀបចំឡើង​ក្នុងទីក្រុងដាណាំង នៅដើមខែវិច្ឆិកា ​ឆ្ឆ្នាំ​២០១៧។ ក្នុង​រូបថត​៖ លោកប្រធានរដ្ឋ​ ត្រឹនដាយក្វាង អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើក​ការដ្ឋានសាងសង់នាឡិកា​រាប់ថយក្រោយ​ដល់​ថ្ងៃ APEC ២០១៧ នៅទីលានកណ្តាលនៃទីក្រុង​ដាណាំង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/​ទីភ្នាក់ងារសារព័​ត៌មាន​វៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង អញ្ជើញ​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ការងារ​រៀបចំ បណ្តាាទីកន្លែង បណ្តាផ្នែក​កសាង​នៃ​សំណង់ ដើម្បីបម្រើ​សប្តាហ៍​កំពូល​​នៃវេទិកាសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី​-ប៉ាស៊ីហ្វិច ឆ្នាំ២០១៧ (APEC ២០១៧) និងបណ្តា​សន្និសីទពាក់ព័ន្ធ ដែល​នឹងរៀបចំឡើង​ក្នុងទីក្រុងដាណាំង នៅដើមខែវិច្ឆិកា ​ឆ្ឆ្នាំ​២០១៧។ ក្នុង​រូបថត​៖ លោកប្រធានរដ្ឋ​ ត្រឹនដាយក្វាង អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើក​ការដ្ឋានសាងសង់នាឡិកា​រាប់ថយក្រោយ​ដល់​ថ្ងៃ APEC ២០១៧ នៅទីលានកណ្តាលនៃទីក្រុង​ដាណាំង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/​ទីភ្នាក់ងារសារព័​ត៌មាន​វៀតណាម

  នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង អញ្ជើញ​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ការងារ​រៀបចំ បណ្តាាទីកន្លែង បណ្តាផ្នែក​កសាង​នៃ​សំណង់ ដើម្បីបម្រើ​សប្តាហ៍​កំពូល​​នៃវេទិកាសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី​-ប៉ាស៊ីហ្វិច ឆ្នាំ២០១៧ (APEC ២០១៧) និងបណ្តា​សន្និសីទពាក់ព័ន្ធ ដែល​នឹងរៀបចំឡើង​ក្នុងទីក្រុងដាណាំង នៅដើមខែវិច្ឆិកា ​ឆ្ឆ្នាំ​២០១៧។ ក្នុង​រូបថត​៖ លោកប្រធានរដ្ឋ​ ត្រឹនដាយក្វាង អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើក​ការដ្ឋានសាងសង់នាឡិកា​រាប់ថយក្រោយ​ដល់​ថ្ងៃ APEC ២០១៧ នៅទីលានកណ្តាលនៃទីក្រុង​ដាណាំង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង់/​ទីភ្នាក់ងារសារព័​ត៌មាន​វៀតណាម

1 2 3 4 5 >  ... >>