Các phóng sự ảnh khác 1 2 3 4 5 >  ... >| 
  • Lễ Vu Lan của người Việt

  • Cảng cá Phước Tỉnh

  • Thành phố Hồ Chí Minh lung linh sắc màu

  • Đội bóng đá khiếm thị

  • Ấn tượng Lễ hội đua voi ở Buôn Đôn

  • Người bạn Lu cở

  • Đặng Thành Chung – Bậc thầy của môn dù lượn

  • Tấp nập cảng cá Phổ Thạch